Anna F.

Moja 88 ročná mama z “čistého zdravia” primeraného jej veku mala nešťastný úraz, Zlomila si 6 rebier, 2 stavce, stav po pneumotoraxe, hemotoraxe, fluidotoraxe sme zvládli vďaka svedomitým lekárom a rehabilitačným sestrám a mama začala chodiť a cvičiť. No a po ATB liečbe sa dostavila post-antibiotická hnačka, a hnačky spôsobené toxínmi Clostrídium difficile. – tie nás vrátili späť. Duševne sme sa pripravovali na transplantáciu stolice. Avšak po odporučení lekárom sme začali užívať probiotiká SYMPROVE a už na 4 deň sa hnačky zahustili a postupne sa začal znižovať ich počet. S účinkom SYMPROVE sme spokojní, Zatiaľ ho užívame 1 mesiac od prepustenia mamy do domácej liečby. Probiotiká SYMPROVE som odporučila už aj našim známym priateľom a lekárom, Moja mama vďaka SYMPROVE dobre prosperuje. Ďakujeme!