SIBO – keď sa premnožia naše dobré baktérie

SIBO, small intestinal bacterial overgrowth, po slovensky syndróm bakteriálneho prerastania tenkého čreva, je syndróm spôsobený premnožením baktérií v tenkom čreve. Ako sa sem dostali? Odkiaľ prerastajú?

Naše črevá sú prirodzene osídlené hojným množstvom baktérií, v hrubom čreve je však týchto baktérií podstatne viac, ako v tenkom. V hrubom čreve sa môže nachádzať až stotisíc násobne viac baktérií ako v tenkom, okrem počtu sa však líšia aj druhovým obsadením. Môžeme teda rozlišovať baktérie charakteristické pre tenké črevo a pre hrubé črevo. A čím sa líšia črevá?

Potrava v našom tráviacom trakte prechádza najprv tenkým črevom, ktoré disponuje rôznymi tráviacimi šťavami štiepiacimi potravu na jej elementárne zložky, ktoré sú následne vstrebané a krvou putujú tam, kam ich treba. Do hrubého čreva sa dostávajú zvyšky potravy, ktoré tenké črevo nebolo schopné stráviť, preto tu prichádzajú na pomoc baktérie, ktoré rozložia aj to, čo naše telo samo nevie. Časť potravy spracovanej baktériami sa tu vstrebe pre nás a časť si nechajú baktérie ako svoju odmenu. Ide teda o veľmi harmonický vzťah prospešný pre obe strany. Čo sa však stane, ak sa baktérie hrubého čreva dostanú do tenkého?

Pri syndróme bakteriálneho prerastania tenkého čreva dochádza k premnoženiu baktérií tenkého čreva alebo k prerastaniu baktérií typických pre hrubé črevo do tenkého. Naruší sa tak harmonický vzťah a baktérie môžu začať pojedať aj naše základné zložky potravy. Zabránia tak prirodzenému tráveniu a vstrebávaniu živín v tenkom čreve a nastávajú problémy.

SIBO

Ako sa SIBO prejavuje?

Baktérie pri trávení potravy produkujú plyny, ktoré pri nadmernom množstve môžu spôsobovať nafukovanie a s ním spojenú bolesť brucha. Množstvo plynu v tenkom čreve môže spôsobiť aj jeho nadmerné unikanie a teda plynatosť. Jeden z produkovaných plynov, konkrétne metán, sa pravdepodobne podieľa na vzniku zápchy.

Niektoré zložky potravy môžu byť baktériami premenené na zlúčeniny dráždiace sliznicu čriev, ktoré na to reagujú zvýšením vylučovania vody, čo môže viesť k hnačke.

Ak sa baktérie nachádzajú v tenkom čreve vo veľkých množstvách, môžu začať súperiť o potravu s nami. Dochádza tak k malnutrícii, teda nedostatočnému príjmu výživy vo forme bielkovín, tukov alebo vitamínov a s ňou spojenými závažnými problémami ako je anémia alebo strata hmotnosti.

Medzi ďalšie príznaky môže patriť nevoľnosť, únava a celková slabosť.

Kedy vzniká SIBO?

Vznik SIBO je často asociovaný s poškodenou pohyblivosťou tenkého čreva. Tenké črevo v pravidelných intervaloch posúva svoj obsah a s ním aj baktérie ďalej do hrubého čreva. Tento proces býva narušený, ak svalovina tenkého čreva nefunguje správne, čo môže byť zapríčinené rôznymi ochoreniami. Príkladom je cukrovka, pri ktorej môžu byť poškodené nervy ovplyvňujúce pohyblivosť čriev alebo neurologické ochorenia ako je Parkinsonova choroba, pre ktorú je charakteristická celková znížená pohyblivosť. Posunu obsahu čriev môžu takisto zavadzať rôzne črevné abnormality ako sú napríklad divertikuly, vydutiny steny čreva, v ktorých sa môžu baktérie zachytávať. Problémy môžu takisto nastať pri poškodení tenkého čreva napr. pri Crohnovej chorobe alebo po operáciách.

Medzi ďalšie ochorenia spojené so SIBO patria:

  • syndróm dráždivého čreva (IBS),
  • celiakia,
  • hypochlorhydria, znížená tvorba žalúdočnej kyseliny,
  • rozacea,
  • sklerodermia,
  • cirhóza pečene,
  • nealkoholová steatohepatitída,

SIBO

Diagnóza

Keďže symptómy SIBO sú veľmi nešpecifické a podobajú sa na iné ochorenia tráviaceho traktu, býva toto ochorenie často nediagnostikované. Signálom pre diagnostiku SIBO môžu byť niekedy až už vzniknuté komplikácie ako je napr. malnutrícia.

SIBO sa diagnostikuje predovšetkým takzvaným vodíkovým dychovým testom. Ide o neinvazívne, bezbolestné vyšetrenie, ktorým sa meria množstvo plynov produkovaných baktériami v tenkom čreve. Vyšetrenie prebieha tak, že pacient vypije nalačno roztok cukru, laktulózy (alebo xylózy), ktorý slúži ako potrava pre baktérie. Dychový test následne meria množstvo plynu, ktoré vyprodukovali baktérie. Čím je teda viac plynu, tým viac baktérií je prítomných v tenkom čreve.

Liečba SIBO

O možnej liečbe a diéte vhodnej pre SIBO sa dočítate v ďalšom článku.

 

Boris Dudík
+ posts

absolvent Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, aktuálne študent doktorandského štúdia

Jediné živé probiotiká

Symprove ikony
symprove produkt

Udržujte zdravú rovnováhu baktérií v črevách už dnes!

Vďaka jedinečnej technológii a dlhoročnému zdokonaľovaniu sú probiotiká SymproveTM jediné skutočne živé probiotiká, ktoré sa vďaka vodnej báze dostavia do čriev, kde priaznivo pôsobia na trávenie, imunitu a celkové zdravie organizmu. Na rozdiel od tabletkových probiotík sa nezdržiavajú v žalúdku, kde ich agresívne žalúdočné kyseliny rozložia a oslabia, ale prejdú tráviacim systémom priamo tam, kde sú potrebné.
logo