Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

Kto sme?

Prevádzkovateľ internetového obchodu Symprove.sk je:

Bencos s.r.o.
Mateja Bela 4662/18
921 01 Piešťany
IČO: 50853261
DIČ: 2120506564

Zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa
Martin Benko Msc
Mateja Bela 18
92101 Piešťany
Slovensko

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Aké údaje zbierame a prečo ich zbierame?

Komentáre

Ak na našom webe čitatelia zanechajú komentár, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára (užívateľské meno – tzv. prezývku, e-mailovú adresu, príp. adresu webu vlastneného čitateľom), ako aj dáta potrebné pre ochranu webu a čitateľov pred spamom (IP adresa).

Čitateľ má možnosť uložiť tieto údaje pre budúce použitie vo forme tzv. Cookies v konkrétnom prehliadači, z ktorého bol komentár uverejnený. Taktiež má možnosť nechať si posielať upozornenia na reakcie na jeho komentár(e), prípadne na ďalšie články na e-mail, ktorý poskytol správcovi webu v rámci formulára.

Nákup produktov

Pre dokončenie objednávky produktu z internetového obchodu Symprove.sk je nevyhnutné, aby Kupujúci poskytol predávajúcemu osobné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu vrátane PSČ). Tieto údaje Kupujúceho sú použité výhradne na účely plnenia uzavretej zmluvy alebo jej zmeny a môžu byť preto zdieľané s treťou stranou za účelom doručenia produktu ku Kupujúcemu. Kupujúci prejavuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov spolu so súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto údaje môžu byť ďalej použité pre účely vnútorných rozborov a analýz Predávajúceho. Kupujúci poskytuje tieto údaje dobrovoľne.

Zasielanie informácií

Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti, resp. Súhlasu dotknutej osoby v súlade s ustanovením §11 ods. (1) zák. č. 122/2013 Z. Z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel pri objednaní produktu prostredníctvom internetového obchodu Symprove.sk, pri registrácii v internetovom obchode Symprove.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode Symprove.sk, aby predávajúci spracoval a uchovával jej osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, e-mailovej adresy pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracovania osobných údajov Kupujúceho.

Pridávanie recenzií

Vo formulári na pridávanie recenzií je potrebné poskytnúť aj meno a e-mailovú adresu, pričom druhý údaje je neverejný a slúži len správcovi serveru, spolu s IP adresou, z ktorej bola recenzia odoslaná, na zefektívnenie boja proti spamu. Správca si vyhradzuje právo nezverejniť komentár, pokiaľ obsahuje urážky, propaguje konkurenčné produkty a/alebo firmy alebo vykazuje známky spamu. Správca si tiež vyhradzuje v prípade porušenia tohto pravidla odobrať možnosť zverejňovať komentáre na webe. Verejne prístupným údajom autora recenzie je meno, ktoré zadal do formulára.

Súbory cookies

Ak užívateľ pridá komentár alebo recenziu na serveri Symprove.sk, môže súhlasiť s uložením mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to najmä pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory sú platné po dobu  1 roka.

Analytika

Symprove.sk vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetových stránok (napr. Počet užívateľov navštevujúcich tieto stránky, odkiaľ bol spravený vstup na internetové stránky). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšovania kvality internetových stránok Predávajúceho.

Práva dotknutej osoby

Právo Kupujúceho na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov alebo výmaz osobných údajov

Kupujúci má právo pristupovať k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas zaniká do jedného (1) mesiaca od doručenia písomného odvolania súhlasu Kupujúceho Predávajúcemu. Osobné údaje Kupujúceho sú uchovávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. Z. V znení neskorších predpisov).

Všetky údaje získané od Kupujúceho sú využívané výhradne pre vnútornú potrebu Predávajúceho a nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dodávatelia Produktov, ktorým sú osobné údaje Kupujúceho poskytované v minimálnom rozsahu, nutnom pre splnenie zmluvy. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú uchovávané tak, aby neboli prístupné aplikáciámi tretích osôb.

Original

Pôvodná, ničím neprekrytá príchuť pre tých, ktorí nemusia sladké. Symprove Original má jemne kyslú príchuť.

Mango & Passionfruit

Je mierne dosladená prírodnými sladidlami, evokuje tóny manga a marakuje, cítiť však aj jemnú kyselkavosť.

Jahoda a malina

Je najsladšia z trojice príchutí s príjemne jemnou chuťou tohto ovocia. Najlepší výber pre deti.