Vplyv teploty na črevný mikrobióm

Sizyfos bol v gréckej mytológii hrdina, ktorý za trest kotúľal v podsvetí balvan do kopca za oklamanie bohov a smrti. Pred dotlačením balvanu na samotný vrchol sa však balvan vždy skotúľal na začiatok kopca. Vrchol kopca sa s trochou fantázie dá považovať za pomyselný bod zvratu.

Bod zvratu síce nie je novým, ale zato čím ďalej tým častejšie skloňovaným pojmom pri téme globálneho otepľovania. Predstavuje prah, ktorého prekročenie spôsobí veľké zmeny v zemskom klimatickom systéme. Ak by Sizyfos dotlačil balvan na vrchol kopca, stačila by už len minimálna sila a balvan by sa začal rútiť dole kopcom s narastajúcou rýchlosťou. Podobným spôsobom sa opisuje globálne otepľovanie podstupujúce relatívne malé teplotné nárasty, ktoré sa však kumulujú a v konečnom dôsledku môžu spôsobiť rozsiahle zmeny životného prostredia.

Vplyv teploty na mikrobióm0

Ktoré faktory vonkajšieho prostredia ovplyvňujú zloženie črevného mikrobiómu?

Medzi faktory ovplyvňujúce zloženie črevného mikrobiómu patria zdravá životospráva, vek, spôsob, akým bol človek porodený, jeho genetická výbava, prípadné užívanie antibiotík a vlastnosti vonkajšieho prostredia, medzi ktoré patrí aj teplota prostredia.

Ako súvisí teplota vonkajšieho prostredia s črevnými baktériami?

Doposiaľ neboli publikované štúdie objasňujúce vplyv telesnej teploty na zloženie črevného mikrobiómu v ľudskej populácii. Napriek tomu existujú štúdie demonštrujúce zmeny črevného mikrobiómu na rôznych organizmoch. V jednej zo štúdií robených na myšiach bolo zistené, že črevný mikrobióm myší chovaných pri teplote 22 °C zvýšil pomer baktérií Firmicutes ku Bacteroides, zmenila sa imunitná odpoveď myšieho organizmu na bakteriálne toxíny a pribudlo zápalových reaktantov v tele myší v porovnaní s myšami chovanými pri teplote 30 °C 1.

Na narastajúcu teplotu v oceánoch sa adaptovali aj ryby a ježovky, ktorým pravdepodobne črevný mikrobióm pomáha prečkať teplotné extrémy2.

Vplyv teploty na mikrobióm

Ľudský organizmus pri zvýšenej teplote prostredia mení pomer prekrvenia orgánov a napríklad krv zásobujúca črevá je dočasne presmerovaná do kože, kde sa termoregulačnými mechanizmami ochladzuje. Telesná teplota je regulovaná v úzkom rozmedzí a v priemere sa pohybuje okolo hodnoty 37 °C. Na prstoch na nohách je dokonca možné namerať fyziologickú teplotu 24 °C.

Experimentálna evidencia hypertermickými testami sa u ľudí z etického hľadiska priamo nadobúda náročne, a preto nie je mechanizmus akým teplota vplýva na črevný mikrobióm dostatočne objasnená.

Čo ale jasné je, je účinnosť, s akou Symprove dokáže dopraviť dostatočné množstvo baktérií do nášho tráviaceho traktu. Baktérie majú, ako každá živá bunka, určité teplotné optimum alebo rozmedzie, v ktorom sa im dobre darí. Symprove vďaka svojej technológii podloženej niekoľkými štúdiami3 dbá na životaschopnosť baktérií od ich vzniku až po konzumáciu, a tým maximalizuje priaznivý účinok na zdravotný stav človeka.

Na záver je vhodné pripomenúť Sizyfosa, ktorý pred sebou ešte stále tlačí balvan na vrchol kopca. Pomaly, ale isto sa teplota na Zemi zvyšuje a štúdií zaoberajúcich sa mechanizmom, akým teplota pôsobí na náš mikrobióm, bude v budúcnosti narastať. Už teraz je však pravdepodobné, že črevný mikrobióm je teplotou ovplyvňovaný.

Podstatné je však to, že užívanie produktu Symprove pomáha udržiavať rozmanitú diverzitu črevného mikrobiómu, a že nesmieme dovoliť Sizyfosovi dotlačiť balvan na vrchol kopca.

Vplyv teploty na mikrobióm

Literatúra:

1Giles DA, Moreno-Fernandez ME, Stankiewicz TE, et al. Thermoneutral housing exacerbates nonalcoholic fatty liver disease in mice and allows for sex-independent disease modeling [published correction appears in Nat Med. 2017 Oct 6;23 (10 ):1241]. Nat Med. 2017;23(7):829-838. doi:10.1038/nm.4346

2eLife. Tropical fish adapt to cold temperatures in coordination with their microbiome. ScienceDaily [Internet]. [cited 2018 Nov 20]. Available from: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/ 11/181120125843.htm

3 http://bioscience.symprove.sk/index.php/co-je-symprove/

Symprove newsletter

Prihláste sa do nášho newslettra a už vám neunikne žiadny zaujímavý článok na tému trávenia, imunity či zdravého životného štýlu.
Posielame maximálne raz týždenne!

JEDINÉ ŽIVÉ PROBIOTIKÁ

Udržujte zdravú rovnováhu baktérií v črevách už dnes!

Vďaka jedinečnej technológii a dlhoročnému zdokonaľovaniu sú probiotiká SymproveTM jediné skutočne živé probiotiká, ktoré sa vďaka vodnej báze dostavia do čriev, kde priaznivo pôsobia na trávenie, imunitu a celkové zdravie organizmu. 
Na rozdiel od tabletkových probiotík sa nezdržiavajú v žalúdku, kde ich agresívne žalúdočné kyseliny rozložia a oslabia, ale prejdú tráviacim systémom priamo tam, kde sú potrebné.