Aké sú výsledky výskumu a testovania Symprove™?

Spoločnosť Symprove Holdings Ltd. má silný výskumný a vývojový program. Neustále zdokonaľuje svoje výrobky. Skúmané sú najmä dve oblasti. Prvou je účinnosť dodávacieho systému. V tejto oblasti spolupracujeme s nezávislými laboratóriami a zdravotnými špecialistami, aby sme sa uistili, že náš dodávací systém je ten najvhodnejší. Potvrdzuje to prelomový nezávislý výskum¹ na Univerzite v Londýne (UCL), kde boli testované hlavné probiotiká na trhu vo Veľkej Británii. Výskum ukázal, že Symprove™ bol jediným z testovaných produktov, ktorý dokázal splniť všetky tri základné podmienky. Dokázal sa dostaviť na miesto určenia, prežiť, pôsobiť a kolonizovať črevo. Pred tým, ako sa Symprove™ dostane k svojim zákazníkom, prísne sa testuje a trikrát analyzuje nezávislým laboratóriom, tzv. správnou výrobnou praxou (Good Manufacturing Practises – GMP). Toto testovanie určuje, či sú prítomné štyri kmene baktérií a či ich hladina sa rovná alebo prevyšuje naše minimálne požiadavky, ktoré predstavujú v 70 ml dávke 10 miliárd živých aktívnych baktérií tvoriacich koloniálny útvar. Testovanie taktiež potvrdzuje, že vzorka neobsahuje žiadne ďalšie baktérie alebo znečisťujúce látky. Zameriava sa na kontamináciu baktériami, rast kvasiniek a plesní meranie pH a identifikáciu bakteriálnych kolónií. Vzorky sa tiež testujú, aby sme sa uistili, že Symprove™ skutočne neobsahuje glutén, vzhľadom k faktu, že sa pri výrobnom procese využíva v prvotnej fáze jačmeň.

logo