Je Symprove™ liečivo?

Nie je. Napriek výrazným výsledkom je Symprove™ stále registrovaný z legislatívneho hľadiska ako výživový doplnok, teda spadá do kategórie potravín.

logo