Môžem so Symprove cestovať?

Určite. Veľa našich zákazníkov s ním cestuje po celom svete. Ak je to možné, po príchode na miesto určenia ho vložte do chladničky, prípadne do umývadla napusteného studenou vodou. Pozor! Symprove nespĺňa kritériá tekutiny zbalenej do príručnej batožiny, fľaša či viacero fliaš musia byť zbalené v podpalubnej batožine.

logo