Martin

Pred začaťím užívania Symprove som trpel neustálym nafukovaním a nepravidelným vyprázdňovaním. Postupne sa mi počas 12-týždňovej kúry podstatne zlepšilo trávenie. Po čase sa mi opäť problémy vrátili, takže opäť idem skúsiť ďalšiu kúru Symprove.