Črevný mikrobióm. Všetko čo potrebujete vedieť – Symprove

Črevná mikroflóra je taký malý svet, kompletný ekosystém ukrytý v našich črevách. Črevný mikrobióm je jedinečný pre každého z nás podobne ako otlačok prsta a odrážajú sa v ňom všetky vplyvy, ktorým sme počas života vystavili naše telo ako napríklad antibiotiká či iné lieky, nezdravé potraviny, chemické látky, či stabilizátory.

Čo je to črevný mikrobióm?

Črevný mikrobióm je súhrn všetkých génov všetkých baktérií, bakteriofágov, plesní a kvasiniek, ktoré žijú v našom črevnom systéme.

Máju vplyv na to, akú máme náladu, ako sa cítime, ako sa vyspíme, či priberáme alebo chudneme, ako pracuje naše trávenie a imunita, či dôjde u nás k rozvoju celiakie, zápalových ochorení čreva, tráviacich problémov, kožných problémov, metabolickému syndrómu, diabetu, ale aj depresie, či rôznych  neurodegeneratívnych ochorení.

Tiež treba pripomenúť, že samotná mikroflóra má vplyv aj na hormóny, či ďalšie prenosové molekuly nervovej sústavy, a tak môže mať priamy vplyv aj na emocionálne rozpoloženie človeka.

Celý gastrointestinálny trakt obsahuje viac ako 1014 mikrobiat. Je veľmi zaujímavé, že ich počet je 10-krát väčší, ako je počet všetkých buniek ľudského tela. Črevná mikroflóra sa tak správa ako samostatný metabolický orgán a svojou činnosťou ovplyvňuje metabolizmus, výživu a imunitný systém hostiteľa. Tento vzájomný vyvážený vzťah je nazývaný symbióza.

Je to veľmi dynamicky sa meniaci orgán, ktorého vznik sa začína v okamihu nášho zrodenia.

Zmeny sú rozpoznateľné už v prvých dňoch života v závislosti od typu neonatálnej výživy. V prvých 3-5 rokoch detského vývoja sa nám konštituuje individuálna  črevná mikroflóra, ktorá sa už viac menej neodlišuje od tej, ktorú máme v dospelosti.

Podstatné rozdiely medzi individuálnymi črevnými mikroflórami sú detegované dvoma základnými procesmi: Zloženie tejto flóry je konštituované v závislosti od miesta dlhodobého pobytu a jednotlivými individuálnymi stravovacími návykmi.

Vnútorná črevná stena
Zdroj: Canva.com

Na čo slúži?

Črevný mikrobióm tvorí rozmanité spoločenstvo rôznych baktérií, plesní a kvasiniek, ktoré riadia mnohé funkcie v ľudskom tele. Majú vplyv nielen na tráviaci systém, ale i na našu náladu, spánok a celkový pocit. Od nich závisí, akú máme veľkú pravdepodobnosť vzniku tráviacich problémov, kožných problémov, zápalových ochorení čriev, cukrovky, ale i dokonca depresie. Ovplyvňuje aj hladiny hormónov v tele, a s tým súvisiace emocionálne rozpoloženie človeka.

Bez prehnania možno povedať, že črevný mikrobióm je zásadný pre normálne fungovanie ľudského organizmu. Od neho taktiež závisí, v akom stave je náš imunitný systém a obranyschopnosť organizmu.

Zloženie črevného ekosystému sa v priebehu života neustále mení. Vplývajú naň biologické faktory, ale i faktory vonkajšieho prostredia a fyzikálne. Ak sa naruší krehká rovnováha v črevnej flóre, hrozia zápalové ochorenia čriev, funkčné poruchy črevného systému, alergie, intolerancie a pod. Podieľa sa na produkcii vitamínov, teda dôležitých výživných látok pre ľudské telo, na tvorbe ochrannej bariéry voči patogénnym baktériám, zdravom fungovaniu čriev i črevného imunitného systému. Preto by sa črevný mikrobióm nemal zľahčovať a mala by sa mu venovať náležitá pozornosť.

Čo nám hrozí, keď sa naruší naša črevná flóra?

Črevná flóra je počas celého nášho života vystavená vplyvu faktorov vonkajšieho prostredia, či už fyzikálnych alebo chemických, ako aj faktorov biologických. Pod ich vplyvom tak dochádza k narušeniu – celkového zloženia črevného ekosystému:

  • zmene celkového spektra symbiotických druhov črevnej flóry
  • metabolickej aktivite jednotlivých mikróbov
  • v samotnom mikrobiálnom osídlení celej tráviacej sústavy.

Narušenie krehkej rovnováhy vedie k dysbióze, ktorej dôsledkom môže byť rozvoj viacerých ochorení, ako sú rekurentné enterokolitídy ( zápaly čriev ) vyvolané Clostridium difficile, infekčné hnačkové ochorenia, chronické zápalové ochorenia čriev ( IBD), funkčné poruchy črevného systému, ako sú napríklad syndróm dráždivého čreva ( IBS), autoimunitné ochorenia, alergie či intolerancie, kardiovaskulárne ochorenia, metabolický syndróm, obezita, či diabetes druhého typu.

Črevný mikrobióm a jeho základné funkcie:

  • tvorba mikrobiálnej bariéry voči patogénnom alebo potencionálnym patogénom
  • tvorba metabolických produktov mikroflóry a ich vplyv na prekrvenie črevnej mukózy a črevnú motilitu
  • stimulácia črevného imunitného systému
  • redukcia bakteriálnej translokácie
  • produkcia vitamínov.

Vyšetrenie črevného mikrobiómu

Každý, kto sa zaujíma o svoje črevné i celkové zdravie by mal poznať stav svojho črevného mikrobiómu. Pri nerovnováhe v črevnej flóre dochádza k zmene v črevnej sliznici, čo zvyšuje riziko vzniku mnohých zápalových ochorení. Ak chcete zistiť, či práve črevný mikrobióm nie je za vašou únavou či tráviacimi ťažkosťami, môžete podstúpiť vyšetrenie, prostredníctvom ktorého sa zrealizuje špecializovaná analýza.

K dispozícii sú sekvenčné genetické, ale i negenetické analýzy. Zatiaľ čo v prvom prípade je to vhodné pre ľudí s chronickými ťažkosťami, negenetické analýzy sa odporúčajú skôr ako prevencia. Vyšetrenie črevného mikrobiómu možno po objednaní absolvovať na špecializovaných pracoviskách vo viacerých slovenských mestách. Vykonáva sa zo vzoriek stolice v domácom prostredí, ktoré sú následne doručené do špecializovaného laboratória. Pomocou testu zistíte, v akom stave máte tráviaci trakt a identifikujete vinníka, ktorý stojí za vašimi zdravotnými problémami.

Vyšetrenie u gastroenterológa
Zdroj: Canva.com

Ako zaistiť aby bol črevný mikrobióm zdravý? Tipy na obnovu mikrobiómu

Nie nadarmo sa hovorí, že zdravie začína v črevách. To podporí zdravý životný štýl s pestrou škálou potravín a pohybovou aktivitou. Pre zdravie čriev sú vhodné strukoviny, celozrnné obilniny, zelenina a ovocie. Strava s vyšším množstvom vlákniny sa postará o rast zdravých bifidobaktérií, ktoré osídľujú črevá.

Dobrou voľbou sú tiež fermentované potraviny, kde patrí napr. jogurt. Obsahuje prospešné baktérie zvané laktobacily, ktoré chránia našu tráviacu sústavu pred rôznymi ochoreniami, ako preukázala jedna štúdia. Tieto živé baktérie v sebe obsahujú probiotiká, ktoré posilňujú zdravie čriev. Probiotické doplnky by mali byť nevyhnutnou súčasťou životosprávy, ak si chcete dať do poriadku zloženie črevnej mikroflóry a celkové zdravie.

Obmedzenie sladkých a mastných jedál, užívanie antibiotík len v prípade vážnejšej bakteriálnej choroby a vyhýbanie sa stresu sú taktiež účinnými spôsobmi, ako udržať črevný mikrobióm v dobrom stave.

Dá sa povedať, že tieto problémy sú dnes aktuálnejšie ako napríklad pre desiatimi rokmi?

Určite áno. Našim ancestrálnym ( prapôvodnym génom ) sme počas vývoja dopriali dostatok času sa selektívne prispôsobovať zmeneným vonkajším podmienkam. Toto však neplatí pre črevnú mikroflóru. Stravovacie návyky, antibiotiková terapia a zmena hygienických návykov sa radikálne zmenili za posledných 100 rokov. Hlavne zmena výživy, teda zníženie príjmu vlákniny v porovnaní s predošlými generáciami klesol len na smiešnych 10 %  príjmu v dnešnej strave. Náš črevný ekosystém nemal dostatok času sa na nové skutočnosti prijateľne adaptovať. Čo sa nám vracia ako bumerang. Za posledných 10 rokov stúpa počet rekurentných enterokolitíd, ako dôsledok nadmernej antibiotickej terapie, výskyt zápalových ochorení čreva sa posunul od tzv. choroby štyridsiatnikov, skoro až do detského veku.

Práve Projekt US Human Microbiome priniesol novú perspektívu pri pohľade na telo zdravého človeka štúdiom jeho vlastných asociovaných mikroorganizmov. Teda každé miesto ľudského tela, nielen črevo, má vlastnú komunitu mikróbov.

Črevná flóra je nevyhnutná pre akéhokoľvek cicavca vrátane človeka, aby úplne využil svoj črevný systém, imunitu a aj nervový systém. Inými slovami môžeme povedať, že plne funkčný a zdravý človek vyžaduje rozmanitý a plne funkčný črevný mikrobióm. V podstate dnes nie je možné diskutovať o ľudskom zdraví bez opisu črevnej mikroflóry.

Zmena bakteriálneho zloženia v črevách môže spôsobiť zníženie hladiny estrogénov a prispieť k vzniku rôznych ochorení, ako je napríklad obezita, nádorové a kardiovaskulárne ochorenia, syndróm polycystických ovárií a iné.

Črevný mikrobióm a vývoj detského mozgu

Čoraz viac štúdií sa prikláňa k tvrdeniu, že črevné baktérie zohrávajú dôležitú úlohu v správnom vývoji mozgu a správania človeka, ako napríklad štúdia od Arentsen et al. Presný mechanizmus, akým črevné baktérie podporujú vývoj mozgu a správania, zatiaľ nie je známy. Táto štúdia poukazuje na fakt, že stavebná časť bunky našich „dobrých” črevných baktérií sa dostáva do nášho mozgu, kde ju rozpoznajú imunitné bunky a taktiež mozgové bunky. Mozgové bunky rozpoznávajú proteín baktérií pomocou receptorov. Tieto receptory sa na mozgových bunkách nachádzajú hlavne počas jeho vývoja, to znamená v prvých rokoch nášho života, a ich koncentrácia priamo závisí na správnom zložení nášho mikrobiómu.

Myši, ktoré mali zmenený črevný mikrobióm, alebo ho dokonca nemali vytvorený vôbec, mali výrazne nižšie koncentrácie spomínaných receptorov na mozgových bunkách. Vo výsledku mali myši s nižším množstvom spomínaných receptorov podobnú hladinu niektorých bielkovín v mozgu, ako majú napríklad ľudia s autizmom. Táto štúdia poukázala na dôležitosť komunikácie mozgu a črevného mikrobiómu, ktorá je závislá na správnom zložení črevného mikrobiómu.

Čítajúce dievčatko sediace na okne
Zdroj: Canva.com

S akým inovatívnym riešením prišli vedci a ako sa na tom podieľa slovenská vedecká obec?

Jedným z významných poznatkov vychádza z čínskych metagenomických projektov, ktorý výrazne posilnil význam výživy, pretože poukázal na úzke prepojenie medzi stravou a zdravím. Teda, že diéta je hlavnou silou pri tvorbe a vývoji črevnej mikroflóry.

Probiotiká boli testované v mnohých klinických skúškach. Niektoré z nich preukázali ich prínos pri prevencii hnačky súvisiacej s antibiotikami, pri alergických ochoreniach v skorom štádiu, alebo pri zlepšení symptómov syndrómu dráždivého čreva dospelých a niektorých ochorení pečene. Veľmi dobré klinické výsledky prinieslo použitie revolučných tekutých probiotík SYMPROVE , ktoré na základe svojej konzistencie neaktivizujú procesy trávenia v žalúdku a vo svojej aktívnej podobe sa dostávajú na miesto svojho určenia. Teda do črevného systému. Ďalšie informácie o kvasinkových kmeňoch alebo bakteriálnych druhoch a dávkach, ktoré účinne modulujú črevnú mikroflóru na dosiahnutie optimálnych výsledkov v oblasti zdravia sú aj naďalej potrebné.

Pochopenie a modelovanie zložitosti črevného ekosystému je dôležitou výzvou v tejto oblasti, ktorá môže byť rozhodujúca pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti. Koncepty a postupy v oblasti ľudskej výživy sa budú meniť, keď začneme spájať príjem potravy so zmenami v fungovaní črevnej mikroflóry.

Špecifické nové terapie, ktoré sú zamerané na využitie rôznych črevných baktérií, sú tiež na programe celosvetových vedeckých projektov. Najväčšou prekážkou ich využitia sa javí komplexita črevnej mikroflóry, takže ešte zaberie veľmi veľa času, aby sme sa cez čiastkové, v súčasnosti známe poznatky, dostali k novým diagnostikám a liečivám, ako základného kameňa metagenomickej medicíny.

Svetový summit Gut Microbiota sa konal vo významnom kontexte: vzhľadom na nedávne objavy týkajúce sa rozsiahleho vplyvu črevnej mikroflóry na ľudské zdravie, experti poukazujú na potrebu usmernení lekárskej praxe pre lekárov, odborníkov na výživu a ďalších odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Zdieľanie poznatkov a skúseností je kľúčom k dosiahnutiu lepšieho porozumenia a implementácie zásahov na ochranu našich unikátnych bakteriálnych spolupútnikov.

Aké sú štatistiky výsledkov liečby fekálnou transplantáciou a pri akých problémom sa uplatňuje?

Fekálna mikrobiálna terapia (FMT) je liečebná metóda, ktorej cieľom je napraviť narušenú symbiózu prenosom stolice od zdravých darcov chorým. Aj keď z pohľadu klasickej modernej medicíny sa nám javí ako novinka, jej história však siaha už do 4. storočia, kedy bola pod názvom žltá polievka používaná na liečbu hnačkovitého ochorenia v starovekej Číne. Moderná doba si musela počkať až do roku 1958, kedy bola použitá Eisemanom u liečby pseudomembranóznej kolitídy. Odvtedy bolo uverejnených viac ako 100 kazuistík ohľadom terapeutického využitia FMT pre rôzne ochorenia. Ale až v roku 2013 bola publikovaná prvá randomizovaná kontrolovaná klinická štúdia FMT u recidivujúcej CDI, a tak FMT vstúpila do éry medicíny založenej na dôkazoch.

Podľa klinickej štúdie vydanej v časopise Journal of Gastroenrerology and Hepatology, dokáže fekálna transplantácia (pre ktorú sa tiež používajú názvy transplantácia stolice, fekálna mikrobiálna transplantácia, fekálna bakterioterapia alebo skratka FMT – Fecal Microbiota Transplantation) vyliečiť zápaly čriev spôsobenej baktériou Clostridium difficile až u 93% pacientov a dokáže tiež pomôcť pri liečbe ďalších ochorení tráviaceho ústrojenstva, ako sú syndróm dráždivého čreva, kolitídy (zápaly čriev), alebo autoimunitné ochorenia. V mnohých prípadoch zachránila transplantácia stolice život pacientom, ktorí ochoreli život ohrozujúcim zápalovým ochorením.

Posledné výskumy ukazujú, že účinnosť transplantácie stolice je pri niektorých ochoreniach až 98%! Navyše sa jedná o relatívne lacnú a v podstate „prírodnú“ liečbu, bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.

Štandardne sa používa len pri liečbe hnačkových ochorení spôsobených Clostridium difficile, ale v spolupráci s Taymount Clinic sa uplatňuje aj nové terapeutické využitie: pomoc pri liečbe chronických zápalových ochorení čreva, chronického únavového syndrómu, funkčných porúch čreva známych ako syndróm dráždivého čreva, liečbe alergií a intolerancií, autoimunitných ochorení, spomalenie zhoršovania kognitívnych funkcií, metabolického syndrómu, obezity, celiakie, kardioaskulárnych chorôb, ale tiež Parkinsonovej choroby.

Starostlivo vyberaný a ošetrený darca podlieha dôkladnému zdravotnému testovaniu, pred ktorým musí dodržiavať životný štýl tak, aby sa tým zabezpečil optimálne kvalitný črevný mikrobióm. Avšak vôbec sa nejedná o transplantáciu klasickej formy stolice. Stolica donora je dôkladne zbavená všetkých zbytkov potravy, buniek, hormónov, takže sa v konečnom dôsledku sa zavádza len čistý mikrobióm donora, a to neinvazívne klysmou. Metodika je absolútne bezbolestná a bezpečná.

Je zaujímavé zistenie, že vyššia miera úspešnosti v liečbe CDI bola hlásená práve u nepríbuzenských darcov ( 93 % ) než u príbuzenských (84 % ). Najnovšie poznatky o použití transplantátov získaných zo stolice viacerých darcov (,,multidonor FMT,,), poskytujú nové pohľady na rýchlosť a okamžitú dostupnosť uvedenej liečebnej metodiky. Technika hlbokého zmrazenia materiálu FMT neznižuje vôbec variabilitu črevných baktérií, a tým umožňuje nové možnosti manipulácie a skladovania transplantátov.

FMT je novou biologickou liečebnou metódou, do ktorej sa vkladajú veľké nádeje. Stále sa však intenzívne zhromažďujú nové postupy a indikácie využitia FMT v praxi.

+ posts

Pôsobí v súčastnosti ako generálna riaditeľka kliník IPPM (www.ippm.sk)

Absolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor Molekulárna biológia a humánna genetika.

Pracovala v Centre lekárskej genetiky Fakultnej nemocnice v Bratislave na Úseku dedičných metabolických ochorení na oddelení klinickej biochémie. Tu sa podrobne oboznámila s vykonávaním biochemických, biochemicko-genetických a genetických parametrov používaných pri diagnostike pacientov so špecifickými dedičnými metabolickými poruchami v rámci selektívneho skríningu a monitorovaní pacientov s dokázanými dedičnými poruchami a samotnou klinickou aplikáciou moderných laboratórnych genetických metód. Pracovala s jedinečnou metódou klinickej analýzy GC/MS analýzou.

V neskoršom období spolupracovala s viacerými farmaceutickými spoločnosťami na Slovensku, jednou z nich bola spoločnosť Nestlé Slovensko. Tu sa podieľala za zavádzaní nových poznatkov parenterálnej výživy do praxe. Ako aj s aplikáciou najnovších poznatkov v špeciálnej výživy pri poruchách trávenia mliečnej bielkoviny a pri zápalových procesoch v čreve tzv. Crohnovej chorobe.

Je spoluzakladateľkou spoločnosti Trainings and Consulting s.r.o, ktorá sa už niekoľko rokov úspešne podieľa na vzdelávacích a konzultačných programoch v oblasti marketingu, predaja a promovania produktov pre väčšinu farmaceutických spoločností nielen na slovenskom trhu, ale hlavne vo svete.

Členka NUGO Nutirigenomics Organisation, európskej asociácie nutrigenomiky a nutrigenetiky.

Organizuje vzdelávacie projekty v oblasti zdravej výživy pre odbornú lekársku, farmaceutickú aj širšiu laickú verejnosť na Slovensku, kde aj aktívne prednáša, účasť na medzinárodných odborných kongresoch a sympóziách.

2012 – Odborný edukačný workshop: Výživa a potraviny ako nástroj pre personalizovanú medicínu, Bratislava

2015 – Výročná konferencia prakt. Lekárov Slovenska : Syndróm deravého čreva, zvýšená črevná permeabilita

Kontinuálna dlhodobá spolupráca so slovenskými médiami:
STV – Dámsky magazín, Teleráno, Reflex
Časopisy: Zdravie, 21.storočie, Panoráma 21. Storočia, Evita, Run&Go, Pravda, Madam Ema

Jediné živé probiotiká

Symprove ikony
symprove produkt

Udržujte zdravú rovnováhu baktérií v črevách už dnes!

Vďaka jedinečnej technológii a dlhoročnému zdokonaľovaniu sú probiotiká SymproveTM jediné skutočne živé probiotiká, ktoré sa vďaka vodnej báze dostavia do čriev, kde priaznivo pôsobia na trávenie, imunitu a celkové zdravie organizmu. Na rozdiel od tabletkových probiotík sa nezdržiavajú v žalúdku, kde ich agresívne žalúdočné kyseliny rozložia a oslabia, ale prejdú tráviacim systémom priamo tam, kde sú potrebné.
logo