Štúdie Symprove: Zhrnutie výsledkov 5 nezávislých odborných štúdií

Probiotiká Symprove sú jediným výživovým doplnkom na Slovensku, ktorých účinok bol nezávislými štúdiami dokázaný pri viacerých tráviacich ochoreniach. Okrem toho sú podľa nezávislej štúdie probiotiká Symprove najúčinnejšími spomedzi ôsmich lídrov na trhu probiotických doplnkov výživy v Anglicku. Nižšie vám prinášame súrhn výsledkov týchto štúdií.

1. Probiotiká Symprove a IBS

Symprove je jediným výživovým doplnkom na slovenskom trhu, ktorého účinok pri terapii IBS bol dokázaný nezávislou štúdiou (Sisson et al. 2014). Štúdiu dokončilo 152 pacientov s potvrdenou diagnózou IBS, ktorí nereagovali na konvenčnú terapiu ako laxatíva, antipropulzíva, spazmolytiká. Hlavným hodnotiacim kritériom bola špecifická metóda merajúca zmenu IBS-SSS (Symptom severity score, teda skóre závažnosti ochorenia) v Symprove skupine a v placebo skupine. Kritériom hodnotenia boli symptómy abdominálna bolesť, abdominálna distenzia, zmena konzistencie a frekvencia stolice a zmena kvality života udávaná pacientmi, pričom za signifikantný rozdiel bola považovaná zmena SSS skóre o 50 bodov.

Vyskúšajte jediné živé probiotiká overené nezávislými štúdiami

Výsledky štúdie dokázali, že Symprove signifikantne zlepšuje symptómy IBS (abdominálna bolesť) a pozitívnym spôsobom upravuje frekvenciu a konzistencie stolice v porovnaní s placebom u pacientov, ktorí dostatočne nereagovali na konvenčnú terapiu. Ďalším dôležitým zistením je fakt, že počas celého trvania klinickej štúdie nedošlo k výskytu závažných nežiadúcich účinkov. Počas celého trvania štúdie väčšina pacientov nezameškala viac ako jednu dávku týždenne. Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že Symprove je bezpečným a účinným prostriedkom v manažmente Syndrómu dráždivého čreva.

Odkaz na štúdiu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apt.12787

Zdroj: Shutterstock

2. Probiotiká Symprove a IBD

Aj pri ďalšom z najrozšírenejších tráviacich ochorení bola nezávislou štúdiou dokázaná účinnosť Symprove. Do dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie bolo vybraných 80 dospelých ľudí v rozhraní 18 až 65 rokov trpiacich ulceróznou kolitídou (na začiatku štúdie boli v remisii ochorenia). Títo ľudia dostávali po dobu jedného mesiaca buď Symprove, alebo jemu zodpovedajúci placebo nápoj.

Kritériom bolo meranie hladiny kalprotektínu, teda markera zápalu čriev, v stolici účastníkov štúdie. Zníženie hladiny kalprotektínu bolo zaznamenané u 76 percent pacientov s ulceróznou kolitídou. Zmiernenie zápalu čriev bolo podstatne väčšie, než v skupine, ktorá užívala placebo. Vďaka týmto zisteniam je pravdepodobné, že Symprove má lokálne protizápalové účinky v črevách, vďaka čomu môže slúžiť ako pomocná terapeutická zložka pri udržiavaní remisie ulceróznej kolitídy.

Odkaz na štúdiu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31054010/

3. Probiotiká Symprove a Divertikulitída

Účelom štúdie z roku 2017 bolo zhodnotiť terapeutickú hodnotu probiotík Symprove pri redukcii symptómov chronickej nekomplikovanej divertikulitídy. Primárnym cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť schopnosť Symprove redukovať abdominálnu bolesť, sekundárnym cieľom štúdie bolo zhodnotiť prínos Symprove pri redukcii ostatných symptómov tohto ochorenia (bolesť v lumbálnej oblasti, konstipácia, hnačka, rektálne krvácanie, meteorizmus, dysúria).

Výsledky na 143 pacientoch jednoznačne ulázali štatisticky signifikantnú redukciu bolesti v lumbálnej oblasti a znížený výskyt zápchy u pacientov v Symprove skupine oproti placebo skupine. Zároveň došlo k nižšiemu výskytu epizód akútnej divertikulitídy počas skúšania oproti placebu u pacientov, ktorý trpeli častými epizódami. Vďaka týmto zisteniam je pravdepodobné, že Symprove má lokálne protizápalové účinky v črevách, vďaka čomu môže slúžiť ako pomocná terapeutická zložka pri terapii divertikulitídy, ktorá má podľa štúdie (Tursi et al. 2014) obdobný zápalový charakter ako ochorenia ako IBS či Ulcerózna kolitída.

Odkaz na štúdiu: https://link.springer.com/article/10.1007/s10787-017-0363-y

Štúdie Symprove: Zhrnutie výsledkov 5 nezávislých odborných štúdií
Zdroj: Shutterstock

4. Probiotiká Symprove a patogénne baktérie

Symprove zabraňuje rastu patogénnych baktérií a podporuje zdravšie prostredie v čreve. Potvrdili to až tri nezávislé štúdie uskutočnené na University College London a ProDigest v Belgicku pri špecializovanom výskume o intestinálnom prostredí. Dáta ukazujú, že Symprove má v laboratórnom prostredí jasný inhibičný efekt na patogény vrátane C. difficile a MRSA. Toto je rozhodne veľmi dôležitý prvý krok vedúci k používaniu prospešných živých baktérií ako súčasť zdravotnej starostlivosti u pacientov s potenciálne život ohrozujúcimi infekciami.

Laktobacily v Symprove: Ako si vybrať správne probiotiká, a ktoré bakteriálne kmene sú prospešné?

Aký majú účinok jednotlivé kmene v Symprove?

Antibiotiká sú momentálne preferovanou formou liečby patogénnych baktérií. Napriek tomu ale antibiotiká pôsobia proti všetkým črevným baktériám, či už patogénnym alebo nie, a teda ovplyvňujú celkové črevné prostredie. Opätovná infekcia je bežný problém a vyžaduje sa ďalšia terapia antibiotikami. Podľa týchto troch štúdií by probiotiká Symprove mohli mať dôležitú úlohu v budúcej terapii patogénnych baktérií, a to nielen zabraňovaním počiatočného rastu baktérií, ale aj vlastnými anti-patogénnymi účinkami na už existujúce kolónie patogénov.

Odkaz na štúdiu: https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10061973/1/1-s2.0-S037851731830838X-main.pdf

Odkaz na štúdiu: https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10066716/1/Dodoo_IJP%20Symprove%20Pathogen%20-%20For%20submission%20R1.pdf

5. Porovnanie ôsmich známych probiotických produktov

Nezávislá porovnávajúca štúdia prebehla vo Veľkej Británii v roku 2015. Do porovnania bolo zaradených osem produktov, z toho päť klasických lyofylizovaných (hlbokozmrazených) kapsulovitých probiotík, dve živé bakteriálne prípravky na mliečnom základe a jediný živý bakteriálny prípravok na vodnom základe Symprove. Autori štúdie skúmali skutočnú koncentráciu baktérii v čase ich per orálnej aplikácie s údajmi uvedenými na obale a ich schopnosť prežiť v tekutinách simulujúcich žalúdočné kyseliny – prasacia žalúdočná šťava (PGF), simulovaná žalúdočná šťava na lačno (FSSGF) a simulácia žalúdočnej šťavy (SGF). Po vystavení žalúdočným šťavám, boli testované probiotické prípravky vyšetrené za pomoci real-time izotermickej mikrokalorimetrie.

Výsledky štúdie jednoznačne preukázali, že Symprove obsahuje deklarovaný počet životaschopných baktérií v čase podania, na rozdiel od lyofilizovaných foriem, ktorých obsah životaschopných baktérii bol vo všeobecnosti výrazne nižší, než sa uvádza na obale. U všetkých testovaných produktov okrem Symprove bol pozorovaný výrazný pokles viability baktérií po päťminútovom vystavení tráviacim šťavám v hladnom stave (pravdepodobne vďaka šoku v dôsledku nízkeho pH). Spomedzi všetkých testovaných produktov vykazovali najrýchlejší rast bakteriálnych kultúr po vystavení žalúdočným šťavám práve probiotiká Symprove. Schopnosť baktérií prežiť pôsobenie žalúdočných štiav a následne rásť v črevách je základným predpokladom ich terapeutického účinku.

Odkaz na štúdiu: https://www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/BM2014.0051?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed

Z uvedených výsledkov štúdií vyplýva, že probiotiká Symprove sú skutočne jediné nezávisle overené probiotiká na trhu, ktoré majú preukázané výsledky pri potláčaní príznakov tráviacich ochorení. Prospešné baktérie v Symprove sú živé, aktívne a pripravené pôsobiť v črevách, kde nastolia rovnováhu a priaznivo pôsobia na mikrobióm. Pre dosiahnutie maximálnych priaznivých účinkov je potrebné užívať Symprove tri mesiace – preto máme v ponuke dlhodobo zvýhodnenú ponuku tri mesiace za cenu dvoch.

Kovacikova
+ posts

Vyštudovala ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte UK a odbor farmaceutický asistent v Českej republike. Pracovala v lekárni, pre online lekáreň a ako koordinátor klinických štúdií v Biomedicínskom centre SAV. Je zdravotník telom i dušou, rada pomáha iným, a preto ju táto práca napĺňa. Má rada prírodu, tanec a svoju rodinu.

Jediné živé probiotiká

Symprove ikony
symprove produkt

Udržujte zdravú rovnováhu baktérií v črevách už dnes!

Vďaka jedinečnej technológii a dlhoročnému zdokonaľovaniu sú probiotiká SymproveTM jediné skutočne živé probiotiká, ktoré sa vďaka vodnej báze dostavia do čriev, kde priaznivo pôsobia na trávenie, imunitu a celkové zdravie organizmu. Na rozdiel od tabletkových probiotík sa nezdržiavajú v žalúdku, kde ich agresívne žalúdočné kyseliny rozložia a oslabia, ale prejdú tráviacim systémom priamo tam, kde sú potrebné.
logo