Bakteriálna vaginóza u žien a jej liečba probiotikami

Mnoho žien zažíva trápenie s ťažkosťami ako pálenie pri močení, svrbenie či výtok. Ide o mierne príznaky ochorenia s názvom bakteriálna vaginóza, ktorá vzniká pri narušení vnútornej mikrobiálnej rovnováhy. Stabilita a rovnováha baktérií v črevách preto do veľkej miery ovplyvňuje aj zdravie vaginálneho ekosystému.

U zdravých žien v reproduktívnom veku žije viac ako 50 druhov rôznych baktérií, a to najmä laktobacily. Riziko narušenia predstavuje užívanie antikoncepcie, diabetes, menopauza alebo spermicídne prípravky. Keď sa tento ekosystém naruší, môžu vzniknúť v budúcnosti problémy s tehotenstvom. Pravdepodobne každá žena prekonala vaginálnu mykózu aspoň raz za život, niektoré ju majú opakovane. Tu zohráva dôležitú úlohu Lactobacillus, ktorý udržiava v pošve kyslejšie prostredie – pH 4,2, ktoré bráni premnoženiu kvasiniek a plesní.

Suplementácia bakteriálnymi kmeňmi pri ochorení bakteriálna vaginóza

U žien s recidivujúcimi vulvovaginálnymi infekciami sa k obnoveniu prirodzeného osídlenia pošvy používajú najčastejšie L. acidophilus, L. rhamnosus, L. fermentum, L. casei, L. Gasser, L. delbrueckii, L. plantarum a L. paracasei.

Na liečebné účely musí byť podané dostatočné množstvo baktérií. Množstvo je udávané v CFU – počet koloniformných jednotiek. Pri perorálnej aplikácii musí byť zabezpečená ich stabilita pri prechode črevným traktom a najmä kyslým prostredím žalúdka, kedy najlepšie výsledky vykazujú živé a tekuté probiotiká. V prípade tabletkových či práškových prípravkou padne veľa prospešných baktérií „za obeť“ agresívnym žalúdočným kyselinám a do čriev sa nedostanú.

Štúdie ukazujú efekt zmesi laktobacilov, kde každý prináša dominantne iný z vyššie uvedených mechanizmov účinku. Inou cestou je vyšľachtenie bakteriálneho kmeňa, ktorý vo svojom účinku napĺňa všetky uvedené mechanizmy. Takým kmeňom je napríklad L. casei rhamnosus, ktorý obsahuje aj Symprove.

Bakteriálna vaginóza u žien a jej liečba probiotikami
Zdroj: Unsplash.com

Dlhodobé užívanie probiotík ako náhrada antibiotík

Štúdie preukázali, že denný perorálny príjem L. rhamnosus a L. fermentum môžu meniť vaginálnu flóru. V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii malo 64 zdravých žien denný príjem týchto baktérií. Terapia dosiahla výrazné zníženie kvasiniek a koloniformných baktérií v pošve.

Estrogény, čiže ženské pohlavné hormóny, stimulujú hromadenie polysacharidov na sliznici pošvy. Polysacharidy sú pre laktobacily potravou, ktorú premieňajú na kyselinu mliečnu. Ak sa počty laktobacilov znížia, zvýši sa pH a s ním okamžite aj počet rôznych druhov baktérií zodpovedných za vaginózu. Probiotiká sa dajú použiť aj ako náhrada antibiotík pri liečbe ochorenia bakteriálna vaginóza, potrebné je ale dlhodobé užívanie, aby sa predišlo návratu infekcie. U vulvovaginálnej kandidózy majú skôr podporný (zlepšujú výsledky pri liečbe antimykotikami) a preventívny efekt. U oboch indikácií je ale nevyhnutné dlhodobejšie užívanie, či už perorálnych, alebo vaginálnych probiotík.

Nižšie riziko predčasného pôrodu a menšie riziko alergií u novorodenca

Laktobacily chránia aj pred streptokokom typu B, čo je dôležité najmä pre tehotné ženy. Cestou prevencie dysmikróbie a najmä bakteriálnej vaginózy, ktorá je preukázateľne spojená s predčasným pôrodom, dokážu probiotiká preukázateľne znižovať riziko predčasného pôrodu.

Jedným z mechanizmov, ktoré vysvetľujú prínos spontánneho pôrodu v porovnaní s cisárskym rezom pre následné zdravie dieťaťa je správna kolonizácia novorodenca kmeňmi z pošvového prostredia. Neskôr je novorodenec osídľovaný prostredníctvom stravy, kože rodičov a ostatných osôb, napríklad súrodencov. Ak dôjde v ranom detstve k nesprávnemu osídleniu čreva, je tým ohrozená integrita sliznice a rozvoj slizničnej i celkovej imunitnej odpovede.

Správne bakteriálne osídlenie v prvých šiestich mesiacoch života je podmienkou pre navodenie orálnej tolerancie, ktorá je nutná pre prevenciu alergií, a to najmä potravinových. Je preukázaný aj vzťah medzi komplexnou bakteriálnou flórou dojčaťa a prevenciou atopickej dermatitídy. Z týchto dôvodov je dôležité, aby rodička bola správne osídlená ako v čreve, tak i vaginálne.

Na zdravie vaginálneho ekosystému, prevenciu ženských infekcií a uroinfektov má určite význam preventívne užívanie probiotík.

Dve ženy štrngajúce si so Symprove

Probiotiká Symprove obsahujú kmene vhodné pri prevencii “ženských problémov”.

Zdroje :

Hronek, M. – Kudláčková, Z. – Jílek, P., et al.: Probiotika v profylaxi a terapii nádorových onemocnění a vulvovaginitid. Interní Med, 2006, 3, s. 109–101.
Hoesl, C. E. – Altwein, J. E.: The probiotic approach: an alternative treatment option in urology. Eur Urol, 2005, 47, s. 288–296.
Reid, G. – Burton, J. – Devillard, E.: The rationale for probiotics in female urogenital healthcare. Med Gen Med, 2004, 6, s. 29–49.
Reid, G. – Dols, J. – Miller, W.: Targeting the vaginal microbiota with probiotics as a means to counteract infections. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2009, 12, s. 583–587.
Nivoliez, A. – Camares, O. – Paquet-Gachinat, M., et al.: Influence of manufacturing processes on in vitro properties of the probiotic strain Lactobacillus rhamnosus Lcr35.J Biotechnol, 2012, 160, s. 236–241.
Kovacikova
+ posts

Vyštudovala ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte UK a odbor farmaceutický asistent v Českej republike. Pracovala v lekárni, pre online lekáreň a ako koordinátor klinických štúdií v Biomedicínskom centre SAV. Je zdravotník telom i dušou, rada pomáha iným, a preto ju táto práca napĺňa. Má rada prírodu, tanec a svoju rodinu.

Jediné živé probiotiká

Symprove ikony
symprove produkt

Udržujte zdravú rovnováhu baktérií v črevách už dnes!

Vďaka jedinečnej technológii a dlhoročnému zdokonaľovaniu sú probiotiká SymproveTM jediné skutočne živé probiotiká, ktoré sa vďaka vodnej báze dostavia do čriev, kde priaznivo pôsobia na trávenie, imunitu a celkové zdravie organizmu. Na rozdiel od tabletkových probiotík sa nezdržiavajú v žalúdku, kde ich agresívne žalúdočné kyseliny rozložia a oslabia, ale prejdú tráviacim systémom priamo tam, kde sú potrebné.
logo