Ibuprofén vs Paracetamol pri liečbe COVID-19

Určite ste na sociálnych sieťach zachytili hlasovú správu o tom, že ak ochoriete na vírus COVID-19, nesmiete brať lieky, ktoré obsahujú ibuprofén. Táto informácia sa šírila rýchlosťou blesku a pred pár dňami sa stala aj mojím predmetom záujmu. Po rozhovore s jednou zo spolužiačok som si sadla k počítaču a začala čítať dostupné články vydané k téme koronavírusu vo vedeckých databázach, a naštudovala som si príbalové letáky oboch látok spolu s najnovším vydaním učebnice Farmakológia.

V žiadnom z týchto zdrojov nebola zverejnená štúdia, ktorá by potvrdzovala, že ibuprofén zhoršuje priebeh tohto ochorenia. V niektorých príbalových letákoch je zdôraznené, že sa ibuprofén nemá užívať v prípade, ak máte ovčie kiahne.
Európska lieková agentúra (EMA), konkrétne oddelenie farmakovigilancie, v máji 2019 začala proces preskúmania nesteroidných protizápalových liečiv, teda ibuprofénu a ketoprofénu, na popud Francúzskej liekovej agentúry (ANSM). Tá upozornila, že infekcia spôsobená ovčími kiahňami a niektorými bakteriálnymi infekciami by mohla byť zhoršená práve týmito liečivami.
V súčasnej dobe odborníci z Európskej liekovej agentúry kontrolujú všetky dostupné dáta, aby zistili, či je potrebné vykonať nejaké opatrenia.

Ako teda v súčasnej situácii konať a aký liek zvoliť?

EMA podotýka, že je potrebné zvážiť všetky dostupné možnosti, či už paracetamol, alebo nesteroidné protizápalové lieky, medzi ktoré sa radí aj ibuprofén. Každý z týchto liekov má svoje riziká a benefity. Prvou voľbou na liečbu horúčky a bolesti je odporúčaný paracetamol. Tiež zdôrazňuje, že nie je dôvod, aby pacienti užívajúci ibuprofén liečbu prerušili, zvlášť pri liečbe chronických ochorení.

Záver

V súčasnej dobe prebieha preskúmanie bezpečnosti ibuprofénu a ketoprofénu. Európska lieková agentúra vyzýva k vykonávaniu epidemiologických štúdií vo vzťahu k nákaze koronavírusom. Vhodnú liečbu je však vždy potrebné prediskutovať s lekárom alebo lekárnikom. Naďalej však platí dôležitá informácia, ktorú je nutné spomenúť: V prípade horúčky a bolesti pri nákaze vírusovým ochorením COVID-19, by mal byť liekom prvej voľby Paracetamol.

Zdroje

+ posts

Študentka 5. ročníka Farmaceutickej fakulty, Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne

Jediné živé probiotiká

Symprove ikony
symprove produkt

Udržujte zdravú rovnováhu baktérií v črevách už dnes!

Vďaka jedinečnej technológii a dlhoročnému zdokonaľovaniu sú probiotiká SymproveTM jediné skutočne živé probiotiká, ktoré sa vďaka vodnej báze dostavia do čriev, kde priaznivo pôsobia na trávenie, imunitu a celkové zdravie organizmu. Na rozdiel od tabletkových probiotík sa nezdržiavajú v žalúdku, kde ich agresívne žalúdočné kyseliny rozložia a oslabia, ale prejdú tráviacim systémom priamo tam, kde sú potrebné.
logo