Tabletky vs. roztok – nie sú probiotiká ako probiotiká

Myšlienka konzumácie živých baktérií nie je vo svete medicíny novinkou. V roku 1907 túto myšlienku rozpracoval študent Louisa Pasteura Élie Metchnikoff, ktorý prisudzoval liečivé účinky určitému druhu baktérií nazývanému laktobacily1. V jednej z jeho mnohých štúdií objavil spôsob umožňujúci obmedziť množstvo hnilobných procesov v hrubom čreve znížením pH hrubého čreva.

Zistil, že práve laktobacil, ktorý produkuje okrem mnohých iných látok aj kyselinu mliečnu, je schopný vytvoriť prostredie s požadovanými podmienkami. Práve práca Élie Metchnikoffa sa vo veľkej miere zaslúžila o vytvorenie konceptu konzumácie probiotík, živých mikroorganizmov, ktoré v dostatočne vysokých dávkach pôsobia priaznivo na ľudské zdravie2.

Olympijské hry baktérií

Nie každý kmeň baktérií je vhodný na výrobu probiotík. Rovnako, ako sa športovci kvalifikujú na Olympijské hry, tak aj baktérie musia splniť určité kritériá, ak sa chcú dostať do procesu tvorby probiotík. Probiotické kmene musia byť:

  1. Dostatočne charakterizované;
  2. Zdravotne nezávadné a bezpečné k vopred určenému spôsobu užitia;
  3. Podporené klinickou štúdiou potvrdzujúcou ich účinok na ľudské zdravie;  
  4. Živé a v efektívnej dávke počas doby trvanlivosti produktu.

Zimný spánok baktérií

Baktérie patria medzi živé jednobunkové organizmy a ako každý živý organizmus potrebujú k prežitiu rásť, množiť sa a premieňať energiu, teda metabolizovať. Všetky spomenuté procesy prebiehajú optimálne v prostredí s dostatočným množstvom vody, živín, bez prítomnosti látok obmedzujúcich rast baktérií, pri správnej teplote a úrovni pH pre daný kmeň baktérií.

Manipuláciou niektorých podmienok možno dosiahnuť „hibernovaný“ stav, kedy baktérie nerastú, ale prežívajú s minimálnou látkovou výmenou. Baktérie disponujú množstvom ochranných mechanizmov, ktoré im umožňujú prežiť sťažené podmienky vonkajšieho prostredia, ako napríklad jogurt so živými kultúrami baktérií v chladničke. Baktérie v chladnom prostredí znížia svoju metabolickú aktivitu, rast či množenie sa, a čakajú na vhodnú chvíľu, teda konzumáciu jogurtu, kedy sa znova stanú aktívnymi.

Lyofilizácia probiotík

Lyofilizácia probiotík je dvojstupňový proces, pri ktorom sú baktérie najskôr zamrazené na nízku teplotu (-40 až -70°C) a následne sa za nízkeho tlaku z baktérií odparí väčšina vody. Väčšinu baktérií tento proces nezahubí, ale na určitú dobu „uspí“.

Tabletky

Výroba živých baktérií Symprove

Výroba Symprove je založená na spracovaní plodov jačmeňa, ktoré nepochádzajú z geneticky modifikovaných plodín. Špeciálne zložky jačmeňa (aminokyseliny, vitamíny a enzýmy) sú z jačmeňa extrahované a šupka jačmeňa je odstránená, aby sa vytvorili vhodné podmienky pre množenie baktérií.

Po pasterizácii sú do vyextrahovaného substrátu pridané štyri kmene baktérií z pôvodného zdroja určeného na výrobu roztoku Symprove. Baktérie na tomto prebiotickom substráte sa množia 24 hodín na dosiahnutie optimálneho počtu, a pH sa stabilizuje na hodnotu 4.

Lyofilizované probiotiká vs. Symprove

Na to, aby mali baktérie priaznivý efekt na náš organizmus, sa najprv musia dostať do nášho čreva v dostatočne vysokej koncentrácii. Veľké množstvo baktérií zahynie pri kontakte so žalúdočnou kyselinou, ktorá má veľmi nízke pH. V štúdii (Fredua-Agyeman, Gaisford 2015) bolo navzájom porovnávaných 7 produktov štyri klasické lyofilizované baktérie v kapsulách, dva živé bakteriálne prípravky na mliečnom základe a jeden živý bakteriálny prípravok na vodnom základe (Symprove). Jedným z hlavných cieľov tejto štúdie bolo stanoviť a porovnať koncentráciu životaschopných baktérií v čase ich požitia s údajmi uvedenými na obale porovnávaných probiotík.

Tabletky vs. roztok

Výsledky spomínanej štúdie potvrdili, že Symprove obsahuje v čase konzumácie uvádzanú koncentráciu baktérií na obale, na rozdiel od lyofilizovaných probiotík, ktoré uvádzanú koncentráciu životaschopných baktérií na ich obale neobsahovali.

Čo je to CFU?

Množstvo baktérií v jednej dávke probiotík sa udáva v jednotkách tvoriacich kolónie, tzv. CFU (z anglického výrazu colony forming units). Výrobca probiotík sa zaručuje, že počas doby trvanlivosti zostane CFU probiotických baktérií v takej koncentrácii, ktorá predstavuje benefity pre ľudské zdravie.

Symprove je schopné odolávať agresívnemu pôsobeniu žalúdočných štiav vďaka patentovanej technológii výroby a použitiu vodného roztoku naklíčeného jačmeňa. Roztok obsahujúci naklíčený jačmeň slúži ako prebiotikum4, vďaka vysokému obsahu živín a minerálnych látok potrebných pre rast mikroorganizmov a zároveň ako tlmivý systém ktorý chráni baktérie pred pôsobením žalúdočnej kyseliny. Symprove je produkt, ktorý obsahuje približne 10 miliárd živých baktérií, a to konkrétne štyri kmene živých bakteriálnych kultúr: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum , Lactobacillus acidophilus a Enterococcus faecium.

Zdraviu prospešné baktérie, ktoré pomáhajú udržovať rovnováhu nášho organizmu, prijímame na dennej báze a v rôznych koncentráciách. Veľké množstvo týchto baktérií neprežije náročné podmienky nášho trávenia. Probiotiká predstavujú bezpečnejšiu formu transportu živý baktérií do našich čriev. Podľa štúdie (Fredua-Agyeman, Gaisford 2015) je Symprove najbezpečnejším „dopravným” prostriedkom pre živé baktérie spomedzi testovaných probiotík, vďaka unikátnemu procesu výroby. Symprove obsahuje 10*109 životaschopných baktérií na 50ml, čím dostatočne spĺňa podmienku minimálnej koncentrácie baktérií potrebnej na prospešný efekt v organizme.

Literatúra:

1 TREVOR H. HOWELL, METCHNIKOFF AND PROLONGATION OF LIFE, Age and Ageing, Volume 17, Issue 6, 1988, Pages 420–421, https://doi.org/10.1093/ageing/17.6.420

2 Hill, C., Guarner, F., Reid, G. et al. The International Scientific Association for Probiotics    and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 11, 506–514 (2014). https://doi.org/10.1038/nrgastro.2014.66

3 FREDUA-AGYEMAN, M. – GAISFORD, S. Comparative survival of commercial probiotic formulations: tests in biorelevant gastric fluids and real-time measurements using microcalorimetry. In Beneficial Microbes [online]. 2015, vol.6, no. 1, p. 141-151 [cit. 2017-05-30]. ISSN 1876-2883. Dostupné na internete:

4 LAURELL, A. – SJÖBERG, K. Prebiotics and synbiotics in ulcerative colitis.In Scandinavian Journal of Gastroenterology [online]. 2016, vol. 52, no. 4, p. 477-485 [cit. 2017-05-30]. ISSN 0036-5521. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00365521.2016.1263680>

5Blog, C., & consumed?, H. (2021). How do probiotics stay alive until they are consumed? – International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP). Retrieved 16 January 2021, from https://isappscience.org/how-do-probiotics-stay-alive-until-they-are-consumed/

Richard Mackovič
+ posts

Absolvent Lekárskej fakulty, Masarykova univerzita v Brne

Jediné živé probiotiká

Symprove ikony
symprove produkt

Udržujte zdravú rovnováhu baktérií v črevách už dnes!

Vďaka jedinečnej technológii a dlhoročnému zdokonaľovaniu sú probiotiká SymproveTM jediné skutočne živé probiotiká, ktoré sa vďaka vodnej báze dostavia do čriev, kde priaznivo pôsobia na trávenie, imunitu a celkové zdravie organizmu. Na rozdiel od tabletkových probiotík sa nezdržiavajú v žalúdku, kde ich agresívne žalúdočné kyseliny rozložia a oslabia, ale prejdú tráviacim systémom priamo tam, kde sú potrebné.
logo