Začína Parkinsonova choroba v črevách?

Najnovšie výskumy naznačujú zapojenie čriev do vzniku Parkinsonovej choroby. Budeme môcť o niekoľko rokov predchádzať tomuto ochoreniu?

Za ochorením stoja aj črevá

Vedci tímu vedeného Bojingom Liu z Karolinska Instituet vo Švédsku vydali štúdiu, ktorá bola publikovaná aj v magazínoch Neurology. Vedci zúčastnení na výskume prišli na nové dôkazy poukazujúce na to, že Parkinsonova choroba môže začať primárne v črevách pred jej rozšírením sa do mozgu. Odhalili tiež, že je možné pozorovať nižšiu mieru ochorenia u pacientov, ktorí podstúpili procedúru nazvanú trunková vagotómia.

Čo je vagotómia?

Trunková vagotómia zahŕňa rozdelenie hlavného kmeňa nervu zvaného vagus (vrátane jeho celiakálnej / hepatickej vetvy) a denervácie pyloru. Jednoducho povedané, táto operácia odstraňuje časti nervu vagus, ktorý spája tráviaci trakt s mozgom. V priebehu päťročného pozorovania vedci zúčastnení na výskume zistili, že pacienti, ktorí mali toto spojenie úplne odstránené mali o 40 percent menšiu pravdepodobnosť vzniku Parkinsonovej choroby, než pacienti, ktorí operáciu nepodstúpili.

Podľa tímu expertov vedeného Bojingom Liu je to významný rozdiel v porovnaní s predošlými známymi výskumami. Podporuje to aj nový pohľad na toto ochorenie. Predchádzajúce práce spájajúce vývoj ochorenia mozgu s niečím, čo sa deje vo vnútri našich brušných svalov položili základný kameň analýz. Je to kameň, na ktorom dnes vedci stavajú moderné výskumy v oblasti Parkinsonovej choroby.

Dôkazy podporujúce hypotézu

Ak môžeme lepšie porozumieť tomu, ako funguje toto prepojenie s črevami, mohli by sme byť schopní toto ochorenie zastaviť.

„Tieto výsledky poskytujú predbežný dôkaz o tom, že Parkinsonova choroba môže mať pôvod práve v čreve,“ hovorí Liu.

„Ďalším dôkazom podporujúcim túto hypotézu je, že ľudia s Parkinsonovou chorobou často trpia gastrointestinálnymi problémami. Sú to problémy ako je napríklad zápcha, ktoré môžu začať desaťročia pred vznikom ochorenia.“

Vagový nerv pomáha kontrolovať rôzne vôľou neovládateľné procesy ako je regulácia srdcovej frekvencia, trávenie a jeho zvýšená aktivita môže viesť k vyššej tvorbe žalúdočnej kyseliny, čo môže viesť k vzniku žalúdočných vredov. Je to jeden z možných dôvodov kedy sa uvažuje o odstránení časti tohto nervu.

Údaje vo výskume

Pre túto štúdiu sa výskumníci zamerali na údaje zo švédskych národných registrov zozbieraných počas 40 rokov. Počas výskumu porovnali 9 430 ľudí, ktorí podstúpili vagotómiu oproti 377 200 ľuďom zo všeobecnej populácie, ktorí ju nepodstúpili.

Pravdepodobnosť, že u ľudí v týchto dvoch skupinách sa vyvinie Parkinsonova choroba bola najskôr štatisticky podobná. Bolo to tak do momentu, kým sa výskumníci nepozreli na typ vagotómie, ktorá bola vykonaná na menšej skupine ľudí.

Celkovo u 19 osôb (len 0,78% vzorky) sa vyvinula Parkinsonova choroba viac ako päť rokov po trunikálnej (kompletnej) vagotómii. V porovnaní so 60 ľuďmi (1,08%), ktorí podstúpili len selektívnu (čiastkovú) vagotómiu je to zaujímavá informácia.

S prihliadnutím na fakt, že 3 932 (1,15 percentami) ľudí, ktorí nemali žiadny chirurgický zákrok a v priebehu 5 rokov počas monitorovania sa u nich prejavila Parkinsonova choroba sa zdá byť jasné, že nerv zvaný vagus hrá určitú rolu vo vývine Parkinsonovej choroby.

Čo sa tu vlastne deje?

Jedna hypotéza, ktorú navrhli samotní vedci hovorí o tom, že črevné proteíny sa začnú skladať zlým spôsobom. Tvrdia, že táto genetická „chyba“ sa nejakým spôsobom prenáša do mozgu, pričom chyba sa šíri z jednej bunky do ďalšej.

Parkinsonova choroba sa vyvíja v momente, kedy sú neuróny v mozgu zničené, čo vedie ku rôznym telesným komplikáciám ako je tras, stuhnutie a ťažkosti s pohybom. Vedci si neboli istí, kde pramení základ problémov a korene ochorenia, avšak dnes už majú dostatok nových informácií na to, aby úspešne pokračovali vo výskumoch. Aj vďaka spomínanej štúdii už vedia, kam majú zamerať svoju pozornosť.

Najnovší výskum nie je jediným, ktorý vo svojich záveroch poukazuje na tieto skutočnosti. V minulom roku testy na myšiach ukázali spojenie medzi určitými črevnými baktériami a vyššou pravdepodobnosťou vývoja Parkinsonovej choroby.

Navyše, začiatkom tohto roka štúdia v USA identifikovala rozdiely medzi črevnými baktériami osôb s Parkinsonovou chorobou v porovnaní s tými, ktorí nemali toto ochorenie. Získané informácie a dáta sú nesmierne užitočné pre vedcov, ktorí chcú zabrániť prepuknutiu Parkinsonovej choroby. Ak vieme, kde začína, môžeme pravdepodobne zablokovať jej zdroj a potenciálnou cestou by mohlo byť aj ovplyvnenie črevnej mikrobioty.

Záver štúdie

Ale nemali by sme predbiehať – ako to zdôrazňujú aj samotní vedci stojaci za najnovšou štúdiou, Parkinsonova choroba je komplexné ochorenie a k rozvoju prispievajú aj ďalšie faktory, ako sú príjem kofeínu, fajčenie alebo stres. Je tiež potrebné poznamenať, že Parkinsonova choroba je klasifikovaná ako syndróm: súhrn rôznych, ale príbuzných symptómov, ktoré môžu mať viac príčin.

„Je potrebné testovanie a oveľa viac dát na potvrdenie skutočných príčin Parkinsonovej choroby a toho, akú veľkú úlohu zohrávajú naše črevá vo vývoji tohto ochorenia,“ hovorí Lui.


Link na štúdiu: http://bit.ly/neurology-parkinson

Richard Mackovič
+ posts

Absolvent Lekárskej fakulty, Masarykova univerzita v Brne

Jediné živé probiotiká

Symprove ikony
symprove produkt

Udržujte zdravú rovnováhu baktérií v črevách už dnes!

Vďaka jedinečnej technológii a dlhoročnému zdokonaľovaniu sú probiotiká SymproveTM jediné skutočne živé probiotiká, ktoré sa vďaka vodnej báze dostavia do čriev, kde priaznivo pôsobia na trávenie, imunitu a celkové zdravie organizmu. Na rozdiel od tabletkových probiotík sa nezdržiavajú v žalúdku, kde ich agresívne žalúdočné kyseliny rozložia a oslabia, ale prejdú tráviacim systémom priamo tam, kde sú potrebné.
logo