Život a mikrobióm – spoločná cesta za zdravím

Narodíme sa ako tabula rasa, z latinského výrazu nepopísaná tabuľa, na ktorú sa počas nášho života premietnu všetky naše zážitky a skúsenosti. Filozofický pojem, ktorý ako prvý sformuloval údajne sám Platón, aby neskôr inšpiroval mnohých ďalších filozofov. V podstate každý človek, s ktorým nadviažeme kontakt, rozličnou mierou vplýva na to, kým sa v živote stávame.

Majú na nás vplyv len organizmy, ktoré sme schopní vidieť bežným okom?

Čoraz viac vedeckých prác venuje pozornosť mikroorganizmom žijúcim v našom okolí. Vedci sa snažia porozumieť ich vplyvu na to ako vyzeráme, myslíme, cítime a ako sa správame. Je stále jasnejšie, že otázka neznie či, ale do akej miery nás mikroorganizmy v našom okolí ovplyvňujú?

Až 90 percent mikrobiómu sa nachádza v tráviacom trakte. Pre každého človeka je jeho mikrobióm ako otlačok prstu – jedinečný. Zloženie mikrobiómu v rôznych vekových kategóriách sa stalo predmetom skúmania vedcov na celom svete.

Kedy sa začne vytvárať náš mikrobióm?

Kolonizácia ľudského tela mikroorganizmami sa uskutočňuje počas pôrodu. Ak je dieťa rodené prirodzenou cestou, získava časť mikrobiómu práve z rodidiel matky a črevného mikrobiómu pri kontakte s hrádzou a análnym otvorom. Z rôznych dôvodov sú v dnešnej dobe čoraz častejšie pôrody cisárskym rezom. Novorodenec tým pádom najskôr získa mikrobióm z oblasti pokožky matky a následne rukavíc zdravotníckeho personálu.

život a mikrobióm

Práve mikrobiálne zloženie rodidiel a črevného mikrobiómu matky sa pravdepodobne podieľa na stimulácii imunitného systému v prvých dňoch života dieťaťa. V roku 2018 publikoval Paul Wilmes štúdiu1, ktorá sa prikláňa k tvrdeniu, že pôrod vedený prirodzenou cestou má celoživotné benefity pre imunitné vybavenie jedinca.

Mikrobióm počas dojčenského obdobia

Prvých 6 mesiacov pozostáva strava novorodenca a dojčaťa výlučne z mlieka. Mlieko obsahuje laktózu a iné živiny dôležité nielen pre dieťa, ale aj pre niektoré baktérie. Medzi tieto baktérie patrí aj rod Bifidobacterium2, ktorého koncentráciu v stolici dvojmesačných a šesťmesačných dojčiat skúmala Anna-Katariina Aatsinki a jej tým z Univerzity of Turku. Dojčatá s vyššou koncentráciou baktérií z rodu Bifidobacterium mali sklon k tzv. pozitívnej emocionalite.

Detské obdobie

V posledných rokoch sa síce zaznamenalo zníženie prevalencie detí s alergickým ochorením, no napriek tomu má každé tretie dieťa určitý druh alergie. Dôvod vysokého počtu detí s alergickým ochorením nie je presne známy. Odborníci z University of Chicago zistili značný rozdiel v zložení črevného mikrobiómu šesťmesačných dojčiat alergických na kravské mlieko a zdravých dojčiat. Črevný mikrobióm alergických dojčiat sa viac podobal mikrobiómu dospelých ľudí.

V tejto štúdii sa tiež skúmal ochranný význam črevného mikrobiómu zdravých detí transplantovaný do čriev myší rodených cisárskym rezom, tzn. bez vytvoreného mikrobiómu. Jeden druh baktérie, Anaerostipes caccae, sa podieľal na ochrane myší pred alergickou reakciou na mlieko podstatným spôsobom. Výsledky tejto štúdie by v budúcnosti mohli poskytnúť nový prístup k liečbe alergie na kravské mlieko u ľudí.

Mikrobióm v dospelosti

Vedci z Harvard University možno prišli na možnosť, ako zvýšiť fyzický výkon bežnej populácie – prenesením črevného mikrobiómu získaného z čriev atléta3. Črevná mikrobiota atlétov obsahuje baktériu Veillonella atypica živiacu sa kyselinou mliečnou. Kyselina mliečna alebo laktát vzniká v rôznej miere počas každej fyzickej aktivity, najviac však počas intenzívneho tréningu. Nie je sa preto čomu čudovať, že maratónski bežci majú v črevách túto baktériu zastúpenú vo vyššej koncentrácii v porovnaní s bežnou populáciou.

život a mikrobióm

Laktát sa vytvára v svalových bunkách. Vyššia koncentrácia laktátu znižuje pH, čo následne spôsobuje svalovú únavu a bolesť. Aj laboratórne myšli zvládli bežať o trinásť percent dlhšie s baktériou Veillonella atypica, ktorú získali zo stolice maratónskych bežcov.

Mademoiselle, aká ste stará?

Pracovníci z firmy Insilico Medicine 4 prišli na elegantný spôsob, akým muži môžu zistiť vek dámy bez toho, aby sa museli opýtať túto neslušnú otázku. Stačí získať vzorku črevného mikrobiómu a všetko ostatné za nich zistí umelá inteligencia. Spracovaním množstva vzoriek stolíc získaných z rôznych vekových skupín je podľa startupovej firmy Insilico Medicine možné odhadnúť vek človeka s presnosťou na štyri roky. Rôzne vekové skupiny disponujú podobným percentuálnym zastúpením črevných baktérií.

Čachtická pani a mikrobióm

S pribúdajúcim vekom sa okrem iného zhoršuje funkcia imunitného systému. Akým spôsobom by bolo možné omladiť funkciu imunity? Túto otázku si kládli vedci z Babraham Institute in Cambridge5 a odpoveď na ňu by podľa nich mohol byť črevný mikrobióm. Staré myši mali pred transplantáciou stolice prirodzene zníženú reaktivitu imunitných buniek v črevnej sliznici a redukovaný počet Peyerových plakov. Po transplantácii stolice mladých myší starým, zaznamenali vedci obnovu črevného imunitného systému starých myší.

život a mikrobióm

Veda o mikrobióme je stále v zárodkoch. Neustále však vzniká čoraz viac štúdií, ktoré potvrdzujú prospešnosť pestrého bakteriálneho zloženia v črevách. Práve Symprove obsahuje štyri kmene živých a aktívnych baktérií, ktoré prospievajú tráveniu, potláčajú príznaky alergií a intolerancií, posilňujú imunitný systém a majú priaznivý vplyv na náš organizmus.

Jedna dávka Symprove denne obsahuje približne 10 miliárd baktérií, ktoré v črevách priaznivo pôsobia na náš mikrobióm. Profesionálneho maratónskeho bežca ani večnú mladosť vám pravdepodobne nedajú, ale s ich užívaním sa spájajú všetky benefity, ktoré podľa štúdií vyššie súvisia s bakteriálnym zložením nášho organizmu – či už je to fyzický výkon, zdravie, imunita, alebo psychická pohoda, s ktorou je každý človek pozitívnejší vovnútri, aj navonok.

Probiotiká Symprove

Potešte svoj mikrobióm každodennou dávkou Symprove

Literatúra

1Wampach L, Heintz-Buschart A, Fritz JV, Ramiro-Garcia J, Habier J, Herold M, Narayanasamy S, Kaysen A, Hogan AH, Bindl L, Bottu J, Halder R, Sjöqvist C, May P, Andersson AF, de Beaufort C, Wilmes P. Birth mode is associated with earliest strain-conferred gut microbiome functions and immunostimulatory potential. Nat Commun. 2018 Nov 30;9(1):5091. doi: 10.1038/s41467-018-07631-x. PMID: 30504906; PMCID: PMC6269548.

2Wang Y, Chen X, Yu Y, Liu Y, Zhang Q, Bai J. Association between Gut Microbiota and Infant’s Temperament in the First Year of Life in a Chinese Birth Cohort. Microorganisms. 2020 May 17;8(5):753. doi: 10.3390/microorganisms8050753. PMID: 32429579; PMCID: PMC7285300.

3Scheiman J, Luber JM, Chavkin TA, MacDonald T, Tung A, Pham LD, Wibowo MC, Wurth RC, Punthambaker S, Tierney BT, Yang Z, Hattab MW, Avila-Pacheco J, Clish CB, Lessard S, Church GM, Kostic AD. Meta-omics analysis of elite athletes identifies a performance-enhancing microbe that functions via lactate metabolism. Nat Med. 2019 Jul;25(7):1104-1109. doi: 10.1038/s41591-019-0485-4. Epub 2019 Jun 24. PMID: 31235964; PMCID: PMC7368972.

4 Aleman FDD, Valenzano DR. Microbiome evolution during host aging. PLoS Pathog. 2019 Jul 25;15(7):e1007727. doi: 10.1371/journal.ppat.1007727. PMID: 31344129; PMCID: PMC6657895.

5 Stebegg M, Silva-Cayetano A, Innocentin S, Jenkins TP, Cantacessi C, Gilbert C, Linterman MA. Heterochronic faecal transplantation boosts gut germinal centres in aged mice. Nat Commun. 2019 Jun 4;10(1):2443. doi: 10.1038/s41467-019-10430-7. PMID: 31164642; PMCID: PMC6547660.

6https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/how-trillions-of-microbes-affect-every-stage-of-our-life-from-birth-to-old-age-feature

Richard Mackovič
+ posts

Absolvent Lekárskej fakulty, Masarykova univerzita v Brne

Jediné živé probiotiká

Symprove ikony
symprove produkt

Udržujte zdravú rovnováhu baktérií v črevách už dnes!

Vďaka jedinečnej technológii a dlhoročnému zdokonaľovaniu sú probiotiká SymproveTM jediné skutočne živé probiotiká, ktoré sa vďaka vodnej báze dostavia do čriev, kde priaznivo pôsobia na trávenie, imunitu a celkové zdravie organizmu. Na rozdiel od tabletkových probiotík sa nezdržiavajú v žalúdku, kde ich agresívne žalúdočné kyseliny rozložia a oslabia, ale prejdú tráviacim systémom priamo tam, kde sú potrebné.
logo