Nové zistenia: Parkinsonova choroba – môžu pomôcť probiotiká?

Parkinsonova choroba (Parkinson’s disease, PD) postihuje významnú časť populácie, najmä ľudí vo veku nad 65 rokov. Trpí ňou približne 3,7 percenta populácie v tomto veku a je druhou najrozšírenejšou neurologickou poruchou po Alzheimerovej chorobe. Najnovšie zistenia expertov ukazujú, že pri jej liečbe a spomaľovaniu nástupu jej príznakov môžu pomôcť probiotiká.

Parkinsonova choroba v skratke

Ide o progresívnu a chronickú neurodegeneratívnu poruchu, ktorá primárne ovplyvňuje motorické funkcie, ale zahŕňa aj celý rad nemotorických deficitov. Poruchy motorického systému vedú k celému radu príznakov, vrátane svalovej stuhnutosti, trasu, bradykinézy (spomalenia pohybov), zhoršenej chôdze a posturálnej nestability. Medzi nemotorické príznaky patrí strata čuchu a problémy s tráviacou, srdcovocievnou a urogenitálnou sústavou.

Početné štúdie skúmali bakteriálne zloženie črevných baktérií u pacientov s Parkinsonom v porovnaní so zdravými jedincami. Hoci tieto štúdie neidentifikovali konkrétne zloženie mikrobioty, ktoré vždy sprevádza toto ochorenie, celkovo existujú dôkazy, že prozápalová dysbióza – teda nerovnováha baktérií v črevách – je zvyčajne prítomná.

Nové zistenia: Parkinsonova choroba – môžu pomôcť probiotiká?
Zdroj: Unsplash

Probiotiká nastolia v trávení rovnováhu

Nová vedecká práca naznačuje, že suplementácia probiotík môže zlepšiť zdravie čriev u pacientov s PD. Nie je to len jednoduchá prítomnosť probiotických baktérií, ktorá spôsobuje tieto pozitívne účinky, ale kaskáda udalostí (množenie probiotických baktérií generujúcich laktát, laktát stimulujúci komenzálne druhy produkujúce propionát a butyrát), ktoré vedú k zvýšeným hladinám butyrátu.

V predchádzajúcich štúdiách o používaní probiotík v ľudskom zdraví a chorobách sme ukázali, že dávkovanie so 4-kmeňovou živou probiotickou suspenziou (Symprove™) malo potenciál zmeniť rovnováhu druhov v črevných mikrobiotách zdravých ľudských darcov (Moens a kol., 2019) a pacientov s ulceróznou kolitídou (Ghyselinck a kol., 2020) v in vitro modeli.

Probiotiká Symprove preukázali vynikajúcu toleranciu voči žalúdočnej kyseline počas testovania in vitro (Fredua-Agyeman a Gaisford, 2015), čiastočne vysvetľujúce ich účinnosť pri zlepšovaní skóre závažnosti klinických symptómov mnohých črevných stavov v klinických štúdiách. Napríklad znížili skóre závažnosti klinických symptómov u IBS (Sisson et al., 2014) a znížili skóre bolesti brucha a významne znížil zápchu či hnačku.

Probiotiká Symprove tiež preukázali antipatogénnu aktivitu proti rôznym bežným črevným patogénom, vrátane Clostridium difficile (Fredua-Agyeman et al., 2017), Escherichia coli, Staphylococcus aureus rezistentný voči meticilínu (MRSA) a Shigella sonnei.

Nové zistenia: Parkinsonova choroba – môžu pomôcť probiotiká?

Probiotiká by mali byť kvalitné

Ak je vývoj a/alebo progresia Parkinsonovej choroby ovplyvnená dysbiózou črevnej mikrobioty, potom suplementácia stravy správne formulovaným probiotikom môže byť užitočným doplnkom štandardnej liečby na klinike. Vzhľadom na malý počet darcov by sa výsledky mali interpretovať opatrne a mali by sa dať replikovať, ale v kombinácii s údajmi o ľuďoch a zvieratách poskytujú presvedčivý náznak toho, že probiotiká môžu byť potenciálnym a nákladovo efektívnym zásahom pri liečbe pacientov s Parkinsonovou chorobou. Dôležité je sústrediť sa na kvalitu a uprednostniť tekuté probiotiká.

Dôvera v používanie probiotických doplnkov pri liečbe PD sa zvýši, ak budú existovať dôkazy, že probiotické baktérie sa môžu integrovať a asimilovať do existujúcej črevnej mikrobioty, čím sa zlepší celkové zdravie čriev.

Zdroje:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590156721000165#bbb0400
https://doi.org/10.3390/ijms232012289
https://doi.org/10.2174/1381612828666221003112300
Kovacikova
+ posts

Vyštudovala ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte UK a odbor farmaceutický asistent v Českej republike. Pracovala v lekárni, pre online lekáreň a ako koordinátor klinických štúdií v Biomedicínskom centre SAV. Je zdravotník telom i dušou, rada pomáha iným, a preto ju táto práca napĺňa. Má rada prírodu, tanec a svoju rodinu.

Jediné živé probiotiká

Symprove ikony
symprove produkt

Udržujte zdravú rovnováhu baktérií v črevách už dnes!

Vďaka jedinečnej technológii a dlhoročnému zdokonaľovaniu sú probiotiká SymproveTM jediné skutočne živé probiotiká, ktoré sa vďaka vodnej báze dostavia do čriev, kde priaznivo pôsobia na trávenie, imunitu a celkové zdravie organizmu. Na rozdiel od tabletkových probiotík sa nezdržiavajú v žalúdku, kde ich agresívne žalúdočné kyseliny rozložia a oslabia, ale prejdú tráviacim systémom priamo tam, kde sú potrebné.
logo