Ochorenia pečene a probiotiká

Črevná mikrobiota, ochorenia pečene a probiotiká: čo hovoria výskumy?

Význam črevnej mikrobioty je už v súčasnosti nepopierateľný. Obrovské kvantá mikroorganizmov napomáhajú v tráviacom trakte rozkladať potravu, podporujú imunitný systém a chránia nás pred patogénmi. Ak dôjde k narušeniu tohto systému, môže dôjsť k rôznym komplikáciám a niekedy aj k ochoreniam. Príkladom je hnačka spôsobená užívaním antibiotík zabíjajúcich aj dobré črevné baktérie. V takých prípadoch je vhodné užívať probiotiká, ktoré môžu tento stav výrazne zlepšiť. Konzumácia probiotík sa ukazuje byť nápomocná aj pri iných ochoreniach tráviaceho traktu, o ktorých sme viac krát písali. Zaujímavé je však sledovať nové výskumy naznačujúce využitie probiotík aj pri ochoreniach mimo tráviaceho traktu, napríklad pri ochoreniach pečene. Ako súvisí črevná mikrobiota s pečeňou? Aké ochorenia pečene by mohli probiotiká pomôcť liečiť?

Medzi pečeňou a črevom

Pečeň je priamo prepojená s črevami. Všetko, čo sa črevami absorbuje, či už zložky potravy, lieky alebo iné chemikálie, putujú krvou priamo do pečene. Ak je však črevná bariéra poškodená, črevom môžu prechádzať aj mikroorganizmy a ich toxíny. Tieto toxíny, ako aj následná zápalová reakcia, môžu spôsobiť poškodenie pečene. V črevách preto existujú rôzne ochranné mechanizmy, ktoré tomu zabraňujú. Jedným z týchto ochrancov sú aj naše dobré mikroorganizmy – črevná mikrobiota, ktorá stimuluje imunitný systém a zároveň priamo bojuje s nechcenými votrelcami. Narušenie črevnej mikrobioty, tzv. dysbióza, preto môže viesť k poškodeniu črevnej bariéry a neskôr aj k ochoreniam pečene. Jedným zo spôsobov, ako zlepšiť stav dysbiózy, je pravidelná konzumácia probiotík, teda zdraviu prospešných mikroorganizmov. Ich užívanie sa podľa viacerých štúdii ukazuje byť nápomocné pri niektorých ochoreniach pečene.

Nealkoholová tuková choroba pečene

Nealkoholová tuková choroba pečene, angl. non alcoholic fatty liver disease (NAFLD), je najrozšírenejšie ochorenie pečene vo vyspelých krajinách. Toto ochorenie sa vyskytuje najmä u obéznych ľudí alebo ľudí s cukrovkou. U obéznych ľudí možno pozorovať veľké zmeny v črevnej mikrobiote. Práve táto obézna mikrobiota sa v súčasnosti dáva do súvisu s vznikom NAFLD. Viaceré predklinické a klinické štúdie naznačujú, že užívanie niektorých probiotík alebo synbiotík (kombinácia probiotík a prebiotík) môže takúto narušenú mikrobiotu ovplyvniť a zlepšiť tak stav ochorenia. Užívanie probiotík alebo synbiotík by tak mohlo byť vhodnou doplnkovou liečbou NAFLD.

Alkoholová choroba pečene

Príčinou tohto ochorenia je samozrejme zvýšená konzumácia alkoholu, no na progresii ochorenia sa podieľajú aj črevá. Už v 80-tych rokoch minulého storočia boli dokázané veľké rozdiely medzi črevnou mikrobiotou alkoholikov a zdravých ľudí. Pri stálom prísune alkoholu prosperujú v črevách baktérie zvyšujúce črevnú priepustnosť a naopak ubúdajú tie, ktoré črevnú stenu ochraňujú. Medzi týchto ubúdajúcich ochrancov patria aj laktobacily a bifidobaktérie, najčastejšie používané probiotické baktérie. Niektoré kmene týchto baktérií podávané vo forme rôznych probiotických alebo synbiotických prírpavkov sa preto ukázali byť nápomocné v prevencii alebo doplnkovej liečbe alkoholovej choroby pečene.

Transplantácia pečene

Pooperačné infekcie sú jednou z najzávažnejších komplikácií, ku ktorým dochádza po transplantácii pečene. Keďže niektoré probiotiká vykazujú antimikróbne účinky a majú menej nežiadúcich účinkov ako antibiotiká, mohli by pomôcť predchádzať pooperačným infekciám. V štúdiách, kde boli pacientom pred a/alebo po transplantácii pečene podávané probiotiká, sa tento predpoklad ukázal byť pravdivý. V jednej takejto štúdii dokázali probiotiká znížiť riziko vzniku infekcie na 4 % oproti 24 % v kontrolnej skupine. Dôležité je však spomenúť aj štúdie, v ktorých boli niektoré probiotické kvasinky naopak pôvodcom infekcie.

Ochorenia pečene a probiotiká

Iné ochorenia

Či už samotné alebo v kombinácii s prebiotikami vo forme synbiotík, ukazujú probiotiká svoj potenciál v doplnkovej liečbe alebo prevencii aj iných ochorení pečene. V súčasnosti prebiehajú viaceré výskumy, ktoré sú nutné na jednoznačné potvrdenie ich účinnosti. Predmetom skúmania sú napr. tieto ochorenia:

  • cirhóza pečene a jej komplikácie
  • vírusová hepatitída
  • hepatálna encefalopatia
  • rakovina pečene

Skúmanie spojitosti medzi črevnou mikrobiotou, probiotikami a ochoreniami pečene je ešte len v zárodkoch, no do budúcna určite prinesie zaujímavé výsledky, ktoré budeme môcť zužitkovať v prevencii alebo terapii.

Zaujímavá je napr. štúdia z roku 2018, v ktorej dokázali baktérie Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) predchádzať toxickému účinku vysokých dávok paracetamolu. Paracetamol je účinné liečivo na bolesť a horúčku, no pri vysokých dávkach (nemali by ste užiť viac ako 4 g denne!) spôsobuje oxidatívne poškodenie pečene. Konzumácia LGG u myší výrazne zvýšila účinnosť antioxidačných mechanizmov v pečeni, čím zabránila jej poškodeniu. Táto štúdia len dokazuje dôležitosť ďalšieho výskumu v tejto oblasti. Niektoré lieky môžu nepriaznivo pôsobiť na pečeň aj pri normálnych dávkach, ich užívanie je však nevyhnutné pre liečbu daného ochorenia. Čo ak by sa teda v budúcnosti pri užívaní takýchto liekov odporúčali užívať aj probiotiká, ktoré by nežiadúcim účinkom na pečeň predchádzali? Pokroky vo výskume nám možno raz dajú odpoveď aj na takéto otázky.

Boris Dudík
+ posts

absolvent Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, aktuálne študent doktorandského štúdia

Jediné živé probiotiká

Symprove ikony
symprove produkt

Udržujte zdravú rovnováhu baktérií v črevách už dnes!

Vďaka jedinečnej technológii a dlhoročnému zdokonaľovaniu sú probiotiká SymproveTM jediné skutočne živé probiotiká, ktoré sa vďaka vodnej báze dostavia do čriev, kde priaznivo pôsobia na trávenie, imunitu a celkové zdravie organizmu. Na rozdiel od tabletkových probiotík sa nezdržiavajú v žalúdku, kde ich agresívne žalúdočné kyseliny rozložia a oslabia, ale prejdú tráviacim systémom priamo tam, kde sú potrebné.
logo