Vplyv črevného mikrobiómu na priebeh ochorenia COVID-19

Viac ako 110 miliónov ľudí sa celosvetovo nakazilo ochorením COVID-19. Jeho priebeh je značne variabilný. Od bezpríznakového priebehu, cez jednoduchú virózu, až po hospitalizáciu a potrebu liečby umelou pľúcnou ventiláciou.

Nekrič hop, kým nepreskočíš.

Až u jednej tretiny nakazených ľudí  po prekonaní ochorenia spôsobeného vírusom SARS-COV-2 môžu pretrvávať príznaky ochorenia ešte ďalších 6 týždňov2. Najčastejšie uvádzanými príznakmi sú bolesť hlavy, prechodná strata čuchu a chuti, únava a lapanie po dychu.

Prečo nemá každý človek rovnaký priebeh ochorenia COVID-19?

Medzi faktory ovplyvňujúce priebeh a prognózu ochorenia COVID-19 patria: stav imunitného systému jedinca3, genotyp jedinca4, pohlavie5, genetická výbava vírusu6, iné ochorenia jedinca7, podmienky vonkajšieho prostredia8 a ako ukazuje nová štúdia z Hong Kongu, aj zloženie črevného mikrobiómu9. Každý človek je jedinečný a vyššie spomenuté faktory sú u každého z nás vyjadrené v rôznej miere, čo zapríčiňuje variabilný priebeh ochorenia COVID-19.

Ako vplýva zloženie črevného mikrobiómu na priebeh ochorenia COVID-19?

Zloženie črevného mikrobiómu má okrem iného vplyv aj na náš imunitný systém10. Baktérie v našich črevách komunikujú s bunkami imunitného systému cez signálne dráhy, do ktorých sú zapojené aj receptory. Medzi typ receptorov zapojených do tejto komunikácie patrí tzv. AHR (z anglického „Aryl Hydrocarbon Receptor”),  podieľajúci sa na udržovaní rovnováhy medzi imunitným systémom a črevnými baktériami11. Receptory AHR sú zapojené aj do imunitnej odpovede nášho organizmu na COVID-19.

Štúdia od Yun Kit Yeoh (Oddelenie Mikrobiológie Čínskej univerzity v Hong Kongu) získala a následne skúmala vzorky krvi a stolice od 100 ľudí s pozitívnym testom na SARS-COV-2. Výsledky z týchto vzoriek následne porovnávali so vzorkami krvi a stolice 78 ľudí pred vypuknutím pandémie. Jedným zo záverov tejto štúdie bolo, že pacienti s pozitívnym testom SARS-COV-2 mali v stolici vyššie zastúpenie baktérií Ruminococcus gnavus, Ruminococcus torques a Bacteroides dorei. R. Gnavus. Posledná zmienená baktéria sa vo vyššej miere nachádza aj v stolici pacientov s IBD (z anglického výrazu „ Inflammatory Bowel Disease”). Na druhej strane mali pacienti s pozitívnym testom SARS-COV-2 znížený počet baktérií Bifidobacterium adolescentis, Faecalibacterium prausnitzii, and Eubacterium rectale, ktoré sa podieľajú na modulácii nášho imunitného systému.

Vplyv črevného mikrobiómu na priebeh ochorenia COVID-19

Záverom tejto štúdie bolo, že pacienti s pozitívnym testom SARS-COV-2 mali zvýšené určité proteíny, tzv. cytokíny. Cytokíny sú produkované imunitnými bunkami a sú zodpovedné za vznik zápalovej reakcie v organizme. Za optimálnych podmienok je koncentrácia cytokínov v našej krvi nízka a pri narušení rovnováhy ľudského tela sa môže hladina cytokínov zvýšiť a vytvoriť v tele zápalovú reakciu.

Zloženie črevných baktérií je zapojené do imunitnej reakcie jedinca aj cez reguláciu hladiny cytokínov produkovaných imunitnými bunkami v našom tele9 a podľa štúdie Yun Kit Yeoh môže na priebeh ochorenia COVID-19 vplývať aj zloženie črevného mikrobiómu.

Imunitný systém a črevný mikrobióm spolu komunikujú a podieľajú sa na udržovaní rovnováhy v našom tele. V kontexte prebiehajúcej vírusovej pandémie môže zloženie črevného mikrobiómu signifikantne znížiť zápalové ochorenia v našom tele a podporiť funkciu imunitného systému v boji proti vírusovým ochoreniam. Preto je vhodné podporiť ho na dennej báze výživovým doplnkom Symprove, ktoré priaznivo pôsobí na tráviaci systém a dopĺňa doňho prospešné baktérie.

Nie menej dôležitou súčasťou prevencie ochorenia COVID-19 je zdravý životný štýl, nosenie rúška pri kontakte s ľuďmi mimo vašu domácnosť, dezinfekcia rúk a zváženie možnosti očkovania sa v blízkej budúcnosti.

Zloženie črevného mikrobiómu predstavuje významnú úlohu v udržovaní stálosti vnútorného prostredia nášho organizmu. Rôznorodosť črevnej mikrobioty s určitými zdraviu prospešnými baktériami podporuje a reguluje funkciu imunitného systému a podľa štúdie od Yun Kit Yeoh by určité zloženie črevného mikrobiómu mohlo zmierňovať priebeh ochorenia COVID-19 moduláciou nášho imunitného systému.

Zdroje:

1 COVID-19 map. (n.d.). Retrieved February 21, 2021, from https://coronavirus.jhu.edu/map.html

2 Medicalnewstoday.com. 2021. One-third of patients may experience ‘long COVID’. [online] Available at: [Accessed 21 February 2021].

3 D. Blanco-Melo et al., “Imbalanced Host Response to SARS-CoV-2 Drives Development of Covid-19,” Cell, vol. 181, no. 5, pp. 1036-1045.e9, 28 2020, doi: 10.1016/j.cell.2020.04.026.

4 P. Brodin et al., “Variation in the human immune system is largely driven by non-heritable influences,” Cell, vol. 160, no. 1–2, pp. 37–47, Jan. 2015, doi: 10.1016/j.cell.2014.12.020.

5 COVID-19 sex-disaggregated data tracker – Global Health 50/50.” https://globalhealth5050.org/covid19/sex-disaggregated-data-tracker/ (accessed Jul. 16, 2020).

6 Mutated coronavirus shows significant boost in infectivity.” https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/2020/20200612-choe-farzan-coronavirus-spike-mutation.html (accessed Jul. 07, 2020).

7Öztürk, Y. Taşova, and A. Ayaz, “Covid-19: pathogenesis, genetic polymorphism, clinical features and laboratory findings,” Turk J Med Sci, vol. 50, no. SI-1, pp. 638–657, 21 2020, doi: 10.3906/sag-2005-287.

8P. J. Landrigan et al., “The Lancet Commission on pollution and health,” The Lancet, vol. 391, no. 10119, pp. 462–512, Feb. 2018, doi: 10.1016/S0140-6736(17)32345-0.

9Yeoh YK, Zuo T, Lui GC, Zhang F, Liu Q, Li AY, Chung AC, Cheung CP, Tso EY, Fung KS, Chan V, Ling L, Joynt G, Hui DS, Chow KM, Ng SSS, Li TC, Ng RW, Yip TC, Wong GL, Chan FK, Wong CK, Chan PK, Ng SC. Gut microbiota composition reflects disease severity and dysfunctional immune responses in patients with COVID-19. Gut. 2021 Jan 11:gutjnl-2020-323020. doi: 10.1136/gutjnl-2020-323020. Epub ahead of print. PMID: 33431578; PMCID: PMC7804842.

10https://www.symprove.sk/mikrobiom-a-imunita/

11 Ji J, Qu H. Cross-regulatory Circuit Between AHR and Microbiota. Curr Drug Metab. 2019;20(1):4-8. doi: 10.2174/1389200219666180129151150. PMID: 29380692.

Richard Mackovič
+ posts

Absolvent Lekárskej fakulty, Masarykova univerzita v Brne

Jediné živé probiotiká

Symprove ikony
symprove produkt

Udržujte zdravú rovnováhu baktérií v črevách už dnes!

Vďaka jedinečnej technológii a dlhoročnému zdokonaľovaniu sú probiotiká SymproveTM jediné skutočne živé probiotiká, ktoré sa vďaka vodnej báze dostavia do čriev, kde priaznivo pôsobia na trávenie, imunitu a celkové zdravie organizmu. Na rozdiel od tabletkových probiotík sa nezdržiavajú v žalúdku, kde ich agresívne žalúdočné kyseliny rozložia a oslabia, ale prejdú tráviacim systémom priamo tam, kde sú potrebné.
logo